Naslov: Dom upokojecev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana

Tel: (05) 7311 700

Fax: (05) 7311 701

Spletna stran: dus.si

Kratka predstavitev:

Stanovalcem Doma upokojencev Sežana zagotavljamo
kakovostno zdravstveno oskrbo in nego, veliko druženja
in aktivnosti, predvsem pa se vsak dan trudimo pričarati
domačno, prijetno vzdušje.

du sežana1

Dom se nahaja v prijetnem naravnem
okolju s parkom, baliniščem in zelenico, tik ob vznožju
Tabora. 94 strokovno usposobljenih, prijaznih sodelavcev skrbi
za stanovalce v domu, nudimo pa tudi pomoč na domu in
dnevno varstvo.
Naš cilj je zagotoviti dobro počutje stanovalcev ter poskrbeti
za kakovostno zdravstveno nego in oskrbo, da bo lahko
vsak od njih čim dalj ohranil psihofizične sposobnosti. Tako
stanovalci pri nas zadovoljujejo svoje kulturne, duhovne in
duševne potrebe, na primeren način preživljajo prosti čas,
navezujejo nove stike, sklepajo nova prijateljstva in začutijo
pripadnost skupnosti, v kateri živi.

du sežana
Zdravstvena oskrba
Zdravstveno oskrbo in nego zagotavlja strokovno usposobljena
zdravstveno negovalna služba. V domu se nahaja
tudi ambulanta Zdravstvenega doma Sežana. Vsak dan je
stanovalcem na voljo zdravnik, ki na podlagi pregleda določi
potrebno nego in terapijo.
Pomoč na domu
Pomoč na domu je že vrsto let na voljo prebivalcem na
področju Občine Divača in Sežana. Oskrbovalke med obiski
pomagajo starejšim občanom pri vsakdanjih opravilih, poleg
tega pa so nadvse dragocen stik z zunanjim svetom na
razgibanem kraškem in brkinskem ozemlju.

du sežana2
Dnevno varstvo
Dnevno varstvo starejših in invalidnih oseb je organizirano v
okviru delovne terapije. Vsak delavnik od 7.00 do 15.00 ure
delovna terapevtka organizira varstvo, skrbi za motivacijo pri
dnevnih aktivnostih, ročnih spretnostih, boljši fizični kondiciji
in drugih oblikah sprostitve.