Naslov: Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj

Tel: (02) 780 73 00

Fax: (02) 620 77 98

Spletna stran: http://www.dom-upokojencev.si

Kratek opis:

Zgodovina Doma upokojencev Ptuj sega v leto 1927, ko je Križniški red kot lastnik gradu v naselju Muretinci organiziral oskrbo starejših oseb. Do konca druge svetovne vojne je delovala kot karitativna ustanova pod vodstvom Nemškega viteškega reda. Po osvoboditvi je skrb za stare in onemogle prevzela država.

Na naši več kot 80 letni razvojni poti smo glede na vedno večje povpraševanje po storitvah institucionalnega varstva širili kapacitete, izvajali organizacijske spremembe, skrbeli za razvoj na področju kakovosti storitev, zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in drugih sodelujočih.

Danes izvajamo dejavnost v štirih enotah: enota Ptuj, enota Muretinci, enota Kidričevo in enota Juršinci. V naslednjih mesecih bomo začeli izvajati dejavnost v peti enoti v enoti Koper.

Vizija Doma je postati sodoben medgeneracijski center na Ptuju z manjšimi krajevnimi medgeneracijskimi centri na območju Slovenije, ki bo omogočal celovito oskrbo starejše populacije tako v institucionalnem varstvu kot v bivalnem okolju posameznika.Enota Muretinci

Muretinci 45, 2272 Gorišnica
Tel: 02 620 74 30

Enota Kidričevo
Kajuhova ulica 2, 2325 Kidričevo
Tel: 02 620 52 00, 02 620 52 10

Enota Juršinci
Juršinci 19 D, 2256 Juršinci
Tel: 02 620 74 50

Enota Koper
ZAČASEN KONTAKT: Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj
Tel: 02 780 73 00