Naslov: Dom upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, 6230 Postojna

Tel: (05) 700 11 00

Fax: (05) 700 11 16

Spletna stran: http://www.du-po.si

Email: info@du-po.si

Kratka predstavitev:

‘Postojna, ali kot jo radi imenujemo, mesto na prepihu, se zaradi svoje lege med Trnovskim gozdom, Nanosom in Hrušico na eni strani in pogorjem Javornikov in Senžnika na drugi strani odlikuje po čistem, svežem zraku.

Dane so številne možnosti kratkih in daljših sprehodov, odvisno od želje in kondivcije zainteresiranih.

Dom upokojencev Postojna je javno socialno varstveni zavod, katerega poslanstvo je skrb za varno bivanje občanov Občine Postojna in Pivka oziroma ljudi iz drugih krajev, kateri sami niso sposobni ali nimajo nikogar od svojih bližnjih, ker so ti fizično oddaljeni ali zaposleni ali neusposobljeni za ravnanje z njimi, da bi jim lahko zagotavljali osnovne življenjske potrebe kot so bivanje, nega, prehranjevanje in družabno udejstvovanje.

 

S strokovno usposobljenostjo in prizadevnostjo zadovoljujemo potrebe naših stanovalcev ter skrbimo za njihovo dobro počutje.

 

Poleg osnovne življenjske oskrbe jim nudimo tudi osnovno zdravstveno nego in specialistično zdravstveno storitev – psihiatrično in fiziatrično ter zdravstveno rehabilitacijo.

 

S svojim delovanjem si prizadevamo:

–  da imamo zadovoljne stanovalce,

–  da motiviramo zaposlene za večjo kakovost storitev in profesionalen odnos,

–  da sodelujemo in se vključujemo v lokalno skupnost.

 

V neposredni bližini Doma upokojencev so bila v letu 2004 zgrajena oskrbovana stanovanja, katerih stanovalci se lahko poslužujejo vseh storitev Doma.’