Naslov: Center za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje

Tel: 425 78 50 850

Spletna stran: www.cvd-golovec.si

Kratka predstavitev:

V hiši na Golovcu je bila najprej otroška bolnišnica in nato internat današnje OŠPP Glazija Celje. Nekateri naši varovanci so že takrat živeli v njem.
Leta 1982 je bil izdelan prvi idejni program za institucionalno varstvo odraslih oseb s posebnimi potrebami in delavnic pod posebnimi pogoji, ki ga je izdelal dr. Mirko Galeša. Pobudniki so bili predvsem starši, ki so pri aktivnostih za ustanovitev centra tudi aktivno sodelovali.
Leta 1983, točneje 3. oktobra, je zasedal prvi Svet staršev v sestavi: S. Brglez, D. Vilč, A. Kropušek, R. Kopušar, V. Mirnik, A. Bevc, S. Simončič.
Leta 1983 so občine Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec združile sredstva za selitev delavnic pod posebnimi pogoji in ustanovitev Centra za varstvo in delo Golovec.

cvd golovec
Oktobra leta 1983 smo sprejeli prvih 38 varovancev, za katere je skrbelo 18 zaposlenih. Prva ravnateljica je bila ga. Lidija Hrnčič Tominšek, prof. defektologije.
Leta 1984 se število varovancev poveča na 53. Center se uspešno povezuje z okoljem in številnimi delovnimi organizacijami.
Leta 1985 je za 59 varovancev skrbelo 21 zaposlenih. Center je navezal stike s sorodnim centrom v Šibeniku in varovanci so pri njih gostovali. Hiša na Golovcu je postala pretesna, začele so se aktivnosti za izgradnjo prizidka.
Leta 1986 se Center tudi uradno registrira, z dnem ustanovitve 31.10.1986 in postane samostojna delovna organizacija. Vanj je bilo vključenih že 67 varovancev in potrebno je bilo organizirati nove oblike zaposlitev in nove možnosti za preživljanje prostega časa.
Leta 1987 je bilo potrebno za 68 varovancev pridobiti več življenjskega prostora. Nastal je nov idejni projekt za prizidek, ki pa zaradi zaostritve gospodarske situacije ni bil realiziran.
Leta 1997 smo z odprtjem nove bivalne enote razbremenili dom Golovec in zagotovili kvalitetnejše pogoje za bivanje varovancev. Luč so ugledale tudi nove delavnice za ročna dela na Lavi.
Od leta 1997 do leta 2000 smo se ukvarjali predvsem s projekti za izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev varovancev in zaposlenih.
Leta 2000 smo imeli vključenih 128 varovancev, zaposlenih je bilo 51 delavcev. Vključili smo tudi delo 33 študentov in dijakov ter 10 oseb nadomestne civilne službe, prostovoljcev in delavcev preko javnih del. Izvajali smo razne interesne dejavnosti in projekte. V tem letu smo pridobili dodatne prostore za izvajanje grafičnega programa in obnovili dom na Golovcu.
Leta 2001 smo imeli vključenih 134 varovancev, zaposlenih je bilo 51 delavcev, vključevali smo delo študentov, dijakov in oseb nadomestne civilne službe ter delavcev preko javnih del. V tem letu smo zagotovili boljše pogoje šiviljske delavnice, funkcionalna preureditev delavnic ročnih del za delo v manjših skupina in uredili okolico doma na Golovcu. Izvajali smo razne interesne dejavnosti in projekte.

CVD-Golovec
Leta 2002 smo imeli vključenih 137 varovancev, zaposlenih je bilo 53 delavcev, vključevali smo delo študentov, dijakov in oseb nadomestne civilne službe ter delavcev preko javnih del. Izboljšali smo pogoje dela v lesni delavnici in po vseh ostalih enotah.
Leta 2003 smo imeli vključenih 127 varovancev, zaposlenih je bilo 49 delavcev.
24.2.2003 je pričela z delom enota VDC Radeče, vanjo je bilo vključenih 13 varovancev. Enota VDC Žalec je bila vključena v regijski VDC Velenje. Izvajali smo razne športne, kulturne in druge aktivnosti in se aktivno vključevali in povezovali z okoljem.
Leta 2004 smo imeli vključenih 128 varovancev, zaposlenih je bilo 50 delavcev. Aktivno smo si prizadevali za selitev delavnic OE RD, izboljšali pogoje za delo in življenje v vseh enotah, aktivno preživljali prosti čas in se vključevali v dogajanje v okolju.
Leta 2005 smo imeli vključenih 130 varovancev, zaposlenih je bilo 54 delavcev. Najpomembnejši dogodek je bil selitev v nove delavnice na Ostrožno. S tem so varovanci in zaposleni pridobili bistveno boljše pogoje za delo in preživljanje časa v delavnicah. Prešli smo na enoizmensko delo. Izvedli smo ogromno aktivnosti in se vključili v projekt EU za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih žensk – 5, sodelovali in bili uspešni pri pridobivanju sredstev za izven standardne dejavnosti. Ponosni smo tudi na vključitev našega varovanca v integrirano zaposlovanje v trgovini Baumax.
Leta 2006 je naš največji dosežek ustanovitev stanovanjske skupine in selitev štirih varovank v stanovanje. Izboljšali smo tudi delovne in bivalne pogojev vseh enotah. Preko EU socialnega sklada smo vključili še 5 žensk in sodelovali na vseh razpisih za pridobitev sredstev za izvajanje izven standardnih dejavnosti.
Leta 2009 smo februarja odprli novo Bivalno enoto Na Ljubečni za 30 uporabnikov, namenjena in prirejena je tudi uporabnikom, ki so težje gibalno ovirani in osebam po poškodbi glave. Sobe so eno in dvoposteljne.