Naslov: Center za korekcijo sluha in govora Portorož, Sončna pot 14a, 6320 Portorož

Tel: (05) 617 02 00

Spletna stran: www.cksg.si

Kratka predstavitev: 

V prostoru Slovenije predstavlja Center za korekcijo sluha in govora Portorož:
– del mreže za vzgojo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok ter otrok z večvrstnimi motnjami – za področje celotne Primorske
– del mreže za delo z otroki in odraslimi, ki imajo težave v govorno jezikovni komunikaciji – za področje obalno kraške regije
Šolski okoliš je prostran in različen za posamezne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru vzgoje in izobraževanja gluhih, naglušnih, otrok z govorno jezikovno motnjo in otrok z več motnjami.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Celotna Primorska oz. 20 primorskih občin (Ajdovščina, Bovec, Brda, Divača, Hrpelje-Kozina, Il. Bistrica, Izola, Kanal ob Soči, Koper, Kobarid, Komen, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava so šolski okoliš, na katerem izvajamo vse oblike usposabljanja, gluhih, naglušnih otrok, otrok s polževim vsadkom, otrok z govorno jezikovnimi motnjami, otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otrok z več motnjami. Na področju, ki ima specifično geografsko obliko, je redko poseljeno in slabo prometno povezano, živi približno 250.000 prebivalcev. V vse oblike obravnave DSP je po zadnjem obračunu vključenih skoraj 300 otrok.

Področje južnoprimorskih občin je šolski okoliš za logopedsko dejavnost, ki jo izvajamo kot mobilno specialno pedagoško službo v vseh vrtcih in šolah v občinah Koper, Izola, Piran, Divača, Komen, Hrpelje – Kozina, Pivka, Il. Bistrica, Postojna, Sežana. Število prebivalcev je pribl. 130.000, V redne logopedske obravnave je letno vključeno približno 1.200 otrok, mladostnikov in odraslih.

Obalne občine Koper, Izola, Piran so področje, kjer izvajamo tudi sistematske preglede sluha 1. in 7. razredov OŠ in 1. razreda devetletne šole. Letno je pregledanihod 1.000- 1.200 otrok.

Iz celotnega slovenskega prostora se v CKSG usmerjajo posamezni otroci s specifičnimi motnjami in posebnimi potrebami, ki potrebujejo domsko oskrbo in se ne morejo usposabljati v ostalih ustanovah za usposabljanje gluhih in naglušnih.

Obravnave so deležni tudi otroci italijanske manjšine na Obali in posamezni pripadniki slovenske manjšine v zamejstvu. Področje dela s slovenskimi zamejci in drugimi tujci, ki zaprosijo za našo pomoč, bo v tem šolskem letu ena prednostnih razvojnih nalog.

Center z korekcijo sluha in govora Portorož1

V razvojni viziji Center za korekcijo sluha in govora Portorož stremi k uresničitvi cilja, da postane vzgojno izobraževalni, diagnostični, raziskovalni in svetovalno rehabilitacijski Center, ki razvija lastne metode, tehnike dela in vzgojno izobraževalne programe, s preventivno, kompenzacijsko, korekcijsko in socialno integracijsko nalogo, tako na Primorskem kot izven naših meja.

Center se bo s svojimi izkušnjami, znanjem in strokovnostjo povezoval in sodeloval s sorodnimi domačimi in tujimi centri, ter se tako uvrstil v evropski prostor ob bok podobnim inštitucijam.

Slednjo vizijo povzemamo iz naših preteklih izkušenj in dokumentov, saj v veliki meri sovpada z razvojnimi vizijami še ostalih dveh centrov v Ljubljani in Mariboru, ki se ukvarjata s populacijo gluhih, naglušnih oseb in oseb z govorno-jezikovnimi motnjami.