Naslov: Prvomajska ulica 1  2000 Maribor

Tel: (02) 45 00 100

Fax: (02) 45 22 234

Spletna stran:
http://www.zzv-mb.si

Kratek opis:

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor je osrednja preventivna zdravstvena ustanova za območje širše mariborske regije. Smo največji od devetih območnih zavodov za zdravstveno varstvo v Sloveniji.

Naše osnovno poslanstvo je izvajanje specialistične dejavnosti javnega zdravja. Ta vključuje socialno-medicinsko, higiensko, epidemiološko in zdravstveno ekološko področje.

Preučujemo razširjenost bolezni med prebivalci v regiji, ugotavljamo dejavnike v okolju, ki vplivajo na zdravje, ocenjujemo tveganja, predlagamo ukrepe za izboljšanje življenjskih razmer in se trudimo, v sodelovanju z drugimi sektorji družbe, razvijati kakovostnejše življenje ljudi, z manj bolezni.

Svoje dejavnosti opravljamo na visoki strokovni ravni, podprti s sodobno tehnološko opremljenimi mikrobiološkimi in sanitarno kemijskimi laboratoriji in znanstveno raziskovalnim delom. To nam omogoča izvedbo zahtevnih nalog, ne le za potrebe regije, pač pa tudi države in širše.

Naša vizija je nenehno izboljševanje strokovnosti dela, dobra poslovna uspešnost ter uveljavitev zavoda v širšem evropskem okolju. Postati želimo vodilni inštitut za živila in okolje v državi.

Zavod-za-zdravstveno-varstvo-Maribor


Naslov: Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

Tel: (04) 20 17 100

Fax: (04) 20 17 113

Spletna stran: http://www.zzv-kr.si

Kratek opis:

Začetki Zavoda segajo v prva leta po drugi svetovni vojni. Leta 1954 je bil ustanovljen samostojni Okrajni higienski zavod, ki so se mu v začetku šestdesetih let pridružili laboratorij za medicinsko mikrobiologijo in laboratorija za mikrobiološko in kemijsko analizo živil, vode in vzorcev okolja. Leta 1992 se je preimenoval v Zavod za zdravstveno varstvo Kranj.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj je javni zavod v lasti države. Njegov glavni cilj ter smisel obstoja je uresničevanje poslanstva, ki se navezuje na spremembe v kvaliteti življenja človeka. Pomaga pri reševanju problemov povezanih z zdravjem ljudi in okoljevarstvenih problemov. Je eden od devetih območnih zavodov za zdravstveno varstvo v Sloveniji, ki skupaj z Inštitutom za varovanje zdravja predstavljajo temelj preventivne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji.

Dejavnost zavoda obsega socialno medicinsko dejavnost z zdravstveno statistiko in promocijo zdravja; dejavnost higiene in zdravstvene ekologije z laboratorijsko diagnostiko živil, vode in drugih parametrov okolja ter spremljanje nalezljivih bolezni z laboratorijsko diagnostiko povzročiteljev nalezljivih bolezni pri ljudeh.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj je kot prva zdravstvena organizacija v Sloveniji pridobila certifikat skladnosti sistema kakovosti z zahtevami standarda ISO 9001:2000. Akreditirani smo za izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025, za področje hrupa, kemijskih analiz kmetijskih pridelkov, živilskih proizvodov ter kemijsko in mikrobiološko analizo odpadne vode in odpadkov ter za meritve emisij snovi v zrak.

zavod-za-zdravstveno-varstvo-kranj-2.JPG

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023