ZVEZA SLOVENSKIH DRUŠTEV ZA BOJ PROTI RAKU

Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 430 97 80

Fax: (01) 430 97 85

Spletna stran: http://www.protiraku.si

Kratek opis:

Zveza slovenskih društev za boj proti raku je z 11 regijskimi društvi med nevladnimi organizacijami najstarejši in najpomembnejši nosilec preventive na področju raka.

Slovensko društvo za boj proti raku je bilo ustanovljeno 1. aprila 1971 na pobudo prof. dr. Božene Ravnihar, dolgoletne direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana.

DRUŠTVA:

POSAVSKO IN OBSOTELJSKO DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU

Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice

—–

DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU REGIJE CELJE

Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje

Tel: 03 425 11 11

Oglej si več… »


Naslov: Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana

Tel: (07) 49 64 179

Uradne ure telefonskih kontaktov:
Predsednica: vsak torek od 12h do 14h – na zgornji kontaktni številki.
Tajnica: ob ponedeljkih med 8. in 11. uro, na GSM: 051-238 759

Spletna stran: http://www.skufmslovenija.org

Kratka predstavitev:

Društvo za fibromialgijo

 • vzajemna pomoč članov, medsebojna podpora in izmenjava izkušenj
 • izobraževanje bolnikov in svojcev – organiziranje strokovnih predavanj in delavnic
 • izdajanje posebnih informacij – publikacij za člane in zainteresirano javnost
 • splošne informacije, svetovanje
 • preventiva, rehabilitacija, posredovanje terapevtskih ponudb
 • navezovanje stikov z izvajalci zdravstvenih storitev
 • uveljavljanje socialnovarstvenih pravic in boj za popolno priznanje bolezni
 • raziskovalna pomoč
 • organiziranje družabnih srečanj, prireditev in drugih dejavnosti za bolnike in svojce
 • regijski programi za samopomoč
 • delo z javnostjo – osveščanje laične in strokovne javnosti, sodelovanje z mediji in drugi načini delovanja v javnem interesu
 • sodelovanje s podobnimi društvi (doma in v tujini)


Naslov: Prisojna ulica 1, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 430 18 42

Fax: (01) 430 18 44

Spletna stran: http://www.zveza-dlbs.si

Kratka predstavitev:

Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije predstavlja interese ledvičnih bolnikov v Sloveniji. Je humanitarna organizacija bolnikov, ki temelji na prostovoljnem delu članov.

Delovanje Zveze je usmerjeno v podporo ledvičnih bolnikov in njihovih svojcev, da bi čim lažje premagovali težave bolezni in zdravljenja in da bi še naprej živeli čim bolj aktivno življenje.

Prizadevamo si tudi, da bi javnost seznanili s potrebami ledvičnih bolnikov in da bi enakopravno sodelovali pri snovanju politik, ki zadevajo življenje ledvičnih bolnikov, tako zdravstvenih, socialnih, zaposlovalnih in drugih. Med ljudmi tudi širimo vedenje o velikem pomenu, ki ga ima transplantacijska dejavnost.
Zveza društev ledvičnih bolnikov je krovna organizacija, ki povezuje 15 regijskih društev ledvičnih bolnikov in Društvo mladih dializnih in transplantiranih bolnikov. Društva imajo 2500 članov.

Večinoma so to bolniki – tisti, ki se zdravijo z dializo, bolniki s presajeno ledvico, bolniki z različnimi stopnjami kronične ledvične bolezni in bolniki z drugimi ledvičnimi boleznimi -, pa tudi njihovi svojci, medicinsko osebje in drugi ljudje, ki podpirajo to organizacijo.

Oglej si več… »


Naslov: Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 43 86 915

Fax: (01) 43 86 910

Spletna stran: http://www.mf.uni-lj.si/kdm

Kratek opis:

Katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je ustanovila Medicinska fakulteta s sklepom senata 27. novembra 1995.

Poseben mejnik razvoja Katedre za družinsko medicino je bil uspeh pri pridobitvi sekretariata evropskega združenja zdravnikov družinske medicine, ki ga od leta 2005 vodi Barbara Toplek.

Kljub akademskemu razvoju pa so glavni nosilci razvoja stroke družinske medicine kolegi, ki delajo v ambulantah na terenu in omogočajo kakovostno pedagoško delo ter so dragoceni sodelavci pri raziskavah.

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023