marec 4th, 2015Zdravstveni dom NazarjeNaslov: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje

Tel: (03) 839 24 30

Fax: (03) 839 24 80

Spletna stran: zd-mozirje.si

Kratka predstavitev:

Zgornjesav._ZD_Nazarje

Javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje – ZSZD Nazarje nudi zdravstvene usluge prebivalcem Zgornje Savinjske doline.

Vključuje službe, ki so skupnega pomena:

 • NMP
 • dežurna služba
 • reševalna služba
 • patronažna služba
 • fizioterapija
 • laboratorij
 • zdravstvena vzgoja
 • specialistične ambulante
 • medicina dela
 • splošne ambulante
 • mladinsko zobozdravstvo

Dežurna ambulanta in reševalna služba so v Zdravstveni postaji Mozirje, mladinsko zobozdravstvo se izvaja na lokaciji šole v Mozirju in Zdravstvene postaje na Ljubnem, vse ostale dejavnosti ter uprava zavoda pa v Zdravstveni postaji Nazarje. Oglej si več… »
januar 5th, 2014Zdravstveni dom MozirjeNaslov: Zdravstveni dom Mozirje, Savinjska cesta 6, 3330 Mozirje

Tel: (03) 839 24 30

Fax: (03) 839 24 80

Spletna stran: http://www.zd-mozirje.si

Kratka predstavitev:
Javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje – ZSZD Mozirje nudi zdravstvene usluge prebivalcem Zgornje Savinjske doline.
Dežurna ambulanta in reševalna služba so v Zdravstveni postaji Mozirje, mladinsko zobozdravstvo se izvaja na lokaciji šole v Mozirju in Zdravstvene postaje na Ljubnem, vse ostale dejavnosti ter uprava zavoda pa v Zdravstveni postaji Nazarje.
V drugih krajih Zgornje Savinjske doline delajo zdravniki in zobozdravniki – koncesionarji (Luče ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Mozirje, Nazarje).

(c) 2008 - 2023