Naslov: Prisojna ulica 1, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 430 18 42

Fax: (01) 430 18 44

Spletna stran: http://www.zveza-dlbs.si

Kratka predstavitev:

Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije predstavlja interese ledvičnih bolnikov v Sloveniji. Je humanitarna organizacija bolnikov, ki temelji na prostovoljnem delu članov.

Delovanje Zveze je usmerjeno v podporo ledvičnih bolnikov in njihovih svojcev, da bi čim lažje premagovali težave bolezni in zdravljenja in da bi še naprej živeli čim bolj aktivno življenje.

Prizadevamo si tudi, da bi javnost seznanili s potrebami ledvičnih bolnikov in da bi enakopravno sodelovali pri snovanju politik, ki zadevajo življenje ledvičnih bolnikov, tako zdravstvenih, socialnih, zaposlovalnih in drugih. Med ljudmi tudi širimo vedenje o velikem pomenu, ki ga ima transplantacijska dejavnost.
Zveza društev ledvičnih bolnikov je krovna organizacija, ki povezuje 15 regijskih društev ledvičnih bolnikov in Društvo mladih dializnih in transplantiranih bolnikov. Društva imajo 2500 članov.

Večinoma so to bolniki – tisti, ki se zdravijo z dializo, bolniki s presajeno ledvico, bolniki z različnimi stopnjami kronične ledvične bolezni in bolniki z drugimi ledvičnimi boleznimi -, pa tudi njihovi svojci, medicinsko osebje in drugi ljudje, ki podpirajo to organizacijo.

Oglej si več… »


Naslov: Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 43 86 915

Fax: (01) 43 86 910

Spletna stran: http://www.mf.uni-lj.si/kdm

Kratek opis:

Katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je ustanovila Medicinska fakulteta s sklepom senata 27. novembra 1995.

Poseben mejnik razvoja Katedre za družinsko medicino je bil uspeh pri pridobitvi sekretariata evropskega združenja zdravnikov družinske medicine, ki ga od leta 2005 vodi Barbara Toplek.

Kljub akademskemu razvoju pa so glavni nosilci razvoja stroke družinske medicine kolegi, ki delajo v ambulantah na terenu in omogočajo kakovostno pedagoško delo ter so dragoceni sodelavci pri raziskavah.

Oglej si več… »


Center za avtizem
Lavričeva 5 2000 Maribor

Enota v Ljubljani
Valjhunova 11 1000 Ljubljana

T: 01 620 7734, 031 470 187

Enota v Brežicah
Maistrova 6 8250 Brežice

T: 07 620 97 01, 041 714 540

Spletna stran: http://www.avtizem.org

Kratek opis:

Center društvo za avtizem je organizacija staršev, psihologov, specialnih pedagogov, terapevtov, prostovoljcev in drugih strokovnjakov, ustanovljena, da pomaga ljudem z motnjami avtističnega spektra (MAS) ter njihovim družinam, da se uspešno vključijo v družbo. Tu smo, da bi s pomočjo šolanja, terapij, raziskav in informacij, izboljšali kvaliteto življenja otrok z avtizmom.

Naš cilj je približati problematiko avtizma okolju, izobraževati ljudi ter naučiti in pripraviti otroke z avtizmom, da bodo nekoč živeli čimbolj neodvisno, samostojno, predvsem pa srečno življenje.


drustvo-up-zasvojenci-svojci-ljubljana1Naslov: Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 434 25 70

Fax: (01) 434 25 72

Spletna stran:
http://www.drustvo-up.si

Kratek opis:

Smo nevladna, neprofitna in nestrankarska humanitarna organizacija, s statusom društva, ki deluje v javnem interesu z verifikacijo programov socialnega varstva na zasebnem ter sistemskem nivoju.

Društvo »UP« pomaga zasvojencem vrniti se v življenje brez drog. Ponuja jim možnost zdravljenja in socialne rehabilitacije. Osvešča ljudi in s tem spreminja pogled na zasvojenost. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1993 zaradi osebne stiske posameznikov. S požrtvovalnim delom, predvsem prostovoljcev, se je razvilo v močno društvo s šestimi redno zaposlenimi in  17 programi. Danes je eno vodilnih na področju reševanja problematike zasvojenosti v Sloveniji.

Društvo je projektno financirano s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Fiha in Mestne občine Ljubljana po 6 projektih.

Sodelujemo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za zdravje, s Socialno zbornico Slovenije, s posameznimi društvi in z združenji nevladnih organizacij, s posameznimi društvi in z združenji humanitarnih organizacij ter z osnovnimi in srednjimi šolami z namenom osveščanja mladih in vseh slojev družbe zaradi reševanja problematike zasvojenosti, predvsem zasvojenosti z nedovoljenimi drogami.

Drustvo-Up

(c) 2008 - 2023