Naslov: Golnik 36 4240 Golnik

Tel: 04/25-69-100

Fax: 04/25-69-117

Email: kopa.tajnistvo@klinika-golnik.si

Spletna stran: http://www.klinika-golnik.si

Kratek opis:

Danes je Bolnišnica Golnik – KOPA klinična, pedagoška in raziskovalna ustanova, kjer se zdravijo bolniki s pljučnimi, alergijskimi in tudi ostalimi internističnimi obolenji iz vse Slovenije. Ker bolnišnica sodi med terciarne ustanove na področju pulmologije, se na pljučnih oddelkih zdravijo tudi bolniki z najtežjimi diagnostičnimi in terapevtskimi problemi na pljučih.

Sodobna tehnološka oprema bolnišnici omogoča izvajanje vrhunske diagnostike, zdravljenja ter kakovostne zdravstvene nege. Je učna ustanova za do- in podiplomski študij medicine in zdravstvene nege. Podpiramo raziskovalno delo na osnovnih usmeritvah bolnišnice in nenehno vlagamo v strokovni napredek, razvoj in zadovoljstvo zaposlenih.

Bolnišnica ima 220 postelj, razporejenih po osmih kliničnih oddelkih, dve pulmološko-alergološki ambulanti na Golniku in v Ljubljani, internistično ambulanto in dispanzer za sladkorne bolnike v Kranju. Letno opravi od 7000 do 8000 sprejemov in 50000 ambulantnih pregledov. Najpomembnejše bolezni, ki se v KOPA obravnavajo, so astma, COPB, pljučni rak, tuberkuloza, intersticijske pljučne bolezni, azbestoze in ostale redke pljučne bolezni.

V diagnostične namene bolnišnica uporablja naslednje enote, ki izvajajo klinično dejavnost:

 • Posebej usmerjene ambulante, ki se ukvarjajo s TBC, pljučnim rakom, astmo, alergijskimi ter imunskimi boleznimi.
 • Oddelek za fizioterapijo, ki je usmerjen predvsem v respiratorno fizioterapijo in rehabilitacijo pljučnih bolnikov.
 • Laboratorij za respiratorno bakteriologijo, ki ugotavlja prisotnost in raziskuje občutljivost bakterij za različne antibiotike.
 • Laboratorij za mikobakterije, ki deluje kot nacionalni laboratorij za mikobakterije. Ukvarja se s prepoznavo bacilov M tuberculosis ter drugih mikobakterij in raziskuje njihovo občutljivost za antituberkulatike. Razen tega raziskuje tudi genotipe posameznih sevov M tuberculosis v epidemiološke namene.
 • Laboratorij za preiskave s področja klinične biokemije in hematologije ob rutinskem delu raziskuje posamezne elemente sistema proteaz.
 • Citološki in patološki laboratorij je vrhunski citološki laboratorij za področje pulmoloških bolezni v Sloveniji. Pri svojem delu stalno sodeluje z Inštitutom za patologijo MF v Ljubljani.
 • Imunološki laboratorij je na novo razvit laboratorij, ki se ukvarja z diagnostiko in raziskovanjem na področju alergijskih in imunoloških bolezni.
 • Oddelek za preiskavo pljučne funkcije je laboratorij z najdaljšo tradicijo, ki se ob rutinskem delu ukvarja z raziskavami na področju difuzije in posameznih produktov v izdihanem zraku. Razen tega proučuje tudi bronhalno odzivnostne različne stimule.
 • Laboratorij za preučevanje motenj dihanja v spanju.
 • Rentgenski oddelek bo z uvedbo vrhunske CT tehnologije omogočil natančnejšo diagnostiko respiratornih bolezni. V rutinskem delu pa razen RTG slikanja pljuč opravlja tudi UZ preiskave in diagnostične posege na dihalih in prebavilih.
 • Endoskopski oddelek je vrhunski diagnostični in terapevtski oddelek na področju endoskopije dihal. Je učna baza za specialiste na tem področju za vso državo in zunaj nje. Raziskovalno se ukvarja z zgodnjo diagnostiko raka s pomočjo fluoroscentne bronhoskopije in bronhialnega ultrazvoka. Rutinsko opravlja tudi vso endoskopijo prebavil.
 • Kardiološki diagnostični oddelek za ultrazvočno diagnostiko, obremenilne teste ter srčno kateterizacijo.
 • Epidemiološki oddelek je republiški register za tuberkulozo, razen tega pa se ukvarja z raziskavami na področju epidemiologije respiratornih bolezni.
 • Oddelek za raziskave, tehnologijo, inovacije in razvoj.
 • Knjižnica je sodobna enota, ki zagotavlja podporo kliničnemu, raziskovalnemu in pedagoškemu delu.

bolnisnica-kopa-golnik.jpgbolnisnica-kopa-golnik-1.jpgbolnisnica-kopa-golnik-2.jpgbolnisnica-kopa-golnik-3.jpg Oglej si več… »