- Vse zdravstvene ustanove v Sloveniji - https://ustanove.zdravstvena.info -

Zdravstveni dom Nazarje

Naslov: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje

Tel: (03) 839 24 30

Fax: (03) 839 24 80

Spletna stran: zd-mozirje.si

Kratka predstavitev:

Javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje – ZSZD Nazarje nudi zdravstvene usluge prebivalcem Zgornje Savinjske doline.

Vključuje službe, ki so skupnega pomena:

Dežurna ambulanta in reševalna služba so v Zdravstveni postaji Mozirje, mladinsko zobozdravstvo se izvaja na lokaciji šole v Mozirju in Zdravstvene postaje na Ljubnem, vse ostale dejavnosti ter uprava zavoda pa v Zdravstveni postaji Nazarje.

V drugih krajih Zgornje Savinjske doline delajo zdravniki in zobozdravniki – koncesionarji (Luče ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Mozirje, Nazarje)