Naslov: Prisojna ulica 1, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 430 18 42

Fax: (01) 430 18 44

Spletna stran: http://www.zveza-dlbs.si

Kratka predstavitev:

Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije predstavlja interese ledvičnih bolnikov v Sloveniji. Je humanitarna organizacija bolnikov, ki temelji na prostovoljnem delu članov.

Delovanje Zveze je usmerjeno v podporo ledvičnih bolnikov in njihovih svojcev, da bi čim lažje premagovali težave bolezni in zdravljenja in da bi še naprej živeli čim bolj aktivno življenje.

Prizadevamo si tudi, da bi javnost seznanili s potrebami ledvičnih bolnikov in da bi enakopravno sodelovali pri snovanju politik, ki zadevajo življenje ledvičnih bolnikov, tako zdravstvenih, socialnih, zaposlovalnih in drugih. Med ljudmi tudi širimo vedenje o velikem pomenu, ki ga ima transplantacijska dejavnost.
Zveza društev ledvičnih bolnikov je krovna organizacija, ki povezuje 15 regijskih društev ledvičnih bolnikov in Društvo mladih dializnih in transplantiranih bolnikov. Društva imajo 2500 članov.

Večinoma so to bolniki – tisti, ki se zdravijo z dializo, bolniki s presajeno ledvico, bolniki z različnimi stopnjami kronične ledvične bolezni in bolniki z drugimi ledvičnimi boleznimi -, pa tudi njihovi svojci, medicinsko osebje in drugi ljudje, ki podpirajo to organizacijo.

Oglej si več… »