Naslov: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje

Tel: (03) 839 24 30

Fax: (03) 839 24 80

Spletna stran: zd-mozirje.si

Kratka predstavitev:

Zgornjesav._ZD_Nazarje

Javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje – ZSZD Nazarje nudi zdravstvene usluge prebivalcem Zgornje Savinjske doline.

Vključuje službe, ki so skupnega pomena:

 • NMP
 • dežurna služba
 • reševalna služba
 • patronažna služba
 • fizioterapija
 • laboratorij
 • zdravstvena vzgoja
 • specialistične ambulante
 • medicina dela
 • splošne ambulante
 • mladinsko zobozdravstvo

Dežurna ambulanta in reševalna služba so v Zdravstveni postaji Mozirje, mladinsko zobozdravstvo se izvaja na lokaciji šole v Mozirju in Zdravstvene postaje na Ljubnem, vse ostale dejavnosti ter uprava zavoda pa v Zdravstveni postaji Nazarje. Oglej si več… »