Naslov: Polje 42,  6310 IZOLA – ISOLA

Tel: 05 / 662-64-60

Fax: 05 / 662-64-80

Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ssmszd2s/sola.htm#PREDSTAVITEV

Kratek opis:
V naslednjih letih bo UP Visoka šola za zdravstvo Izola zadala naslednje cilje:

* razvijanje raziskovanja na področju zdravstva in z njo povezanimi naravoslovnimi in družboslovnimi področji,
* spodbujanje razvoja visokošolskih učiteljev,
* izpolnitev pogojev za prerast v fakulteto za zdravstvo,
* razvijanje študijskih programov s področja zdravstva in področij (naravoslovnih in družboslovnih) povezanih z zdravstvom,
* razvijanje odličnosti v izobraževanju za reguliran poklic diplomirane medicinske sestre, diplomiranega zdravstvenika.

Zastavljene strateške cilje operacionalizirajo naslednje naloge, ki smo si jih zastavili do leta 2008:

* Razvoj novih mednarodno primerljivih študijskih programov s področja zdravstva in z njo povezanim naravoslovjem in družboslovjem.
* Zavzemali se bomo za povečanje stopnje internacionalizacije študija in povezovanjem s partnerskimi univerzami, s katerimi bomo razvijali nove študijske programe.
* Širitev mreže učnih baz, tako da se bodo slušatelji lahko srečevali z vsemi možnimi področji dela. Graditev partnerskih odnosov z učnimi bazami, kjer bodo slušatelji UP VŠZI pridobivali praktična znanja za samostojno opravljanje poklica.
* Spodbujanje razvoja obstoječih in pridobivanje novih visokošolskih učiteljev, da bomo lahko kakovostno izvajali obstoječi in nove študijske programe. Posebno skrb bomo posvetili spodbujanju rasti učiteljskega kadra na področju zdravstvene nege. V izobraževalni proces bomo vključevali tudi priznane strokovnjake iz prakse in tako skrbeli za povezavo teorije s prakso.
* Razvoj znanstveno-raziskovalnega dela na področju zdravstva, zlasti na področju zdravstvene nege. Načrtujemo vključevanje v že obstoječe mednarodne raziskovalne projekte s področja zdravstvene nege in pridobivanje novih.
* Na podlagi analize potreb po znanju v zdravstvu, bomo oblikovali izhodišča in smernice za pripravo ponudbe vseživljenjskega izobraževanja.

visoka-sola-za-zdravstvo-izola-2

visoka-sola-za-zdravstvo-izola-3.jpg

Oglej si več… »