Naslov: ZZV Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 58 63 918

Spletna stran: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana http://www.nijz.si

Kratek opis:

Med najpomembnejša delovna področja Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana sodijo:
* higiena,
* zdravstvena ekologija,
* epidemiologija nalezljivih bolezni,
* socialna medicina in
* promocija zdravja.

Način delovanje Zavoda je naravnan preventivno. Preventivno delo nadgrajujemo z raziskovanjem. Zavod je vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij, ki po podatkih Agencije za raziskovalno dejavnost RS izpolnjuje pogoje za izvajanje proračunsko financiranih projektov.

Osnovno preventivno zdravstveno varstvo v republiki Sloveniji izvaja devet območnih Zavodov za zdravstveno varstvo (ZZV: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ravne na Koroškem) in Inštitut za varovanje zdravja RS. V današnji obliki so bili zavodi na podlagi sklepa vlade ustanovljeni leta 1992. Zavodi, predvsem z izvajanjem nacionalnega programa, uresničujejo strateške usmeritve države na področju preventivne medicine oziroma javnega zdravja.

Dejavnosti posameznih Zavodov za zdravstveno varstvo se bistveno ne razlikujejo, vsak od zavodov pa deluje na območju svoje zdravstvene regije:

Med območnimi zavodi je Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana – tako po velikosti (površina), kot po številu prebivalcev zdravstvene regije na kateri izvaja svoje poslanstvo največji. Območje, ki ga pokriva s svojo dejavnostjo obsega 39 občin s približno 600.000 prebivalci.

Oglej si več… »


Naslov: Prvomajska ulica 1  2000 Maribor

Tel: (02) 45 00 100

Fax: (02) 45 22 234

Spletna stran:
http://www.zzv-mb.si

Kratek opis:

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor je osrednja preventivna zdravstvena ustanova za območje širše mariborske regije. Smo največji od devetih območnih zavodov za zdravstveno varstvo v Sloveniji.

Naše osnovno poslanstvo je izvajanje specialistične dejavnosti javnega zdravja. Ta vključuje socialno-medicinsko, higiensko, epidemiološko in zdravstveno ekološko področje.

Preučujemo razširjenost bolezni med prebivalci v regiji, ugotavljamo dejavnike v okolju, ki vplivajo na zdravje, ocenjujemo tveganja, predlagamo ukrepe za izboljšanje življenjskih razmer in se trudimo, v sodelovanju z drugimi sektorji družbe, razvijati kakovostnejše življenje ljudi, z manj bolezni.

Svoje dejavnosti opravljamo na visoki strokovni ravni, podprti s sodobno tehnološko opremljenimi mikrobiološkimi in sanitarno kemijskimi laboratoriji in znanstveno raziskovalnim delom. To nam omogoča izvedbo zahtevnih nalog, ne le za potrebe regije, pač pa tudi države in širše.

Naša vizija je nenehno izboljševanje strokovnosti dela, dobra poslovna uspešnost ter uveljavitev zavoda v širšem evropskem okolju. Postati želimo vodilni inštitut za živila in okolje v državi.

Zavod-za-zdravstveno-varstvo-Maribor

(c) 2008 - 2023