Naslov: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper

Tel: (05) 66 59 600 ali (05) 66 59 700

Fax: (05) 628 51 02

Spletna stran: odu-koper.si

Kratka predstavitev: 

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria je bil zgrajen leta 1980. Ustanovitelj zavoda je republika Slovenija. Lokacija doma je ena najlepših v koprski občini in omogoča dobro povezavo s samim mestom Koper, kakor tudi ostalo obalo. V neposredni bližini so: šola, vrtec, cerkev, bolnišnica, trgovski center, avtobusna postaja, lekarna, banka, pošta in knjižnica.

odu koper 1

Ponosni smo, da se Obalni dom upokojencev Koper zaradi svoje odprtosti v okolju, razvija tudi kot središče družbenih aktivnosti in srečanj za vse generacije.

V domu danes prebiva 179 stanovalcev. Dom nudi nastanitev, socialno oskrbo, fizioterapijo, delovno terapijo, zdravstveno varstvo in zdravstveno nego. Oglej si več… »
januar 5th, 2014Zdravstveni dom TrbovljeNaslov: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Tel: (03) 56 24 100

Fax: (03) 56 24 101

Spletna stran: http://www.zd-trbovlje.si

Kratka predstavitev:

Zdravstveni dom Trbovlje je eden izmed največjih in najsodobnejših zdravstvenih ustanov v Sloveniji – zato je za vse uporabnike zdravstvenih storitev zagotovo najboljša izbira!

Poslanstvo zdravstvenega doma je preprečevanje obolevnosti, ohranjanje zdravja (zdravstvena vzgoja in preventivna dejavnost) in zdravljenje uporabnikov, kar je v predpisih opredeljeno kot opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju, z upoštevanjem vseh sodobnih terapevtskih in diagnostičnih postopkov. Zdravstveno dejavnost opravlja pretežno za občane Občine

Trbovlje oziroma v specialističnih dejavnostih tudi za vse prebivalce Zasavja, pri čemer se, zaradi celovitejšega zadovoljevanja potreb uporabnikov, povezuje tudi z ostalimi zdravstvenimi ustanovami v Zasavju in v Sloveniji.
januar 5th, 2014Zdravstveni dom ŠentjurNaslov: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur

Tel: (03) 746 24 00

Fax: (03) 746 24 34

Spletna stran: http://www.zd-sentjur.si

Kratka predstavitev:

Zdravstveni dom Šentjur izvaja zdravstveno dejavnost na območju občine Šentjur, ki meri 222 km2 in ima približno 18.500 prebivalcev in na območju občine Dobje pri Planini, ki meri 17,5 km2 in ima približno 1100 prebivalcev. ZD Šentjur izvaja zdravstveno varstvo tudi za varovance Doma starejših Šentjur.

Delo v zdravstvenem domu je organizirano tako, da je zagotovljeno neprekinjeno zdravstveno varstvo. Medsebojno sodelovanje med zaposlenimi, nadomeščanje in seznanjanje s problematiko zdravstvenega stanja vodi v kakovostno zagotavljanje zdravstvenega varstva tudi ob raznih odsotnostih izbranih zdravnikov.

V organizacijsko strukturo JZ ZD Šentjur spada tudi Zdravstvena postaja Planina pri Sevnici. Planina 68, osnovno zdravstveno dejavnost pa izvajamo tudi v ambulanti Doma starejših Šentjur.

V ZD Šentjur smo v letu 2010 po pogodbi z ZZZS izvajali naslednje dejavnosti:
* dejavnost splošne medicine
* preventivno in kurativno zdravstveno varstvo šolarjev in mladine
* patronažno varstvo in nego na domu
* zobozdravstveno varstvo odraslih in otrok v ZP Planina
* zdravstveno vzgojo odraslih (delavnice in predavanja)
* zdravstveno vzgojo šolskih otrok in mladine
* preventivno zdravstveno varstvo predšolskih otrok
* laboratorijsko dejavnost za potrebe ambulant.


Naslov: Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice

Tel: (03) 758 17 00

Fax: (03) 758 17 60

Spletna stran: http://www.zd-slovenskekonjice.si

Kratka predstavitev:

Zdravstveni dom Slovenske Konjice je javni zavod, katerega soustanoviteljice so občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. S 50 zaposlenimi želimo nuditi vsem občanom čim boljšo zdravstveno oskrbo v primeru bolezni in poškodb, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, ter omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo. Naša naloga je tudi vzgajati ljudi in jih motivirati za zdrav način življenja.

Izvajamo storitve za katere imamo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje podpisano pogodbo in storitve medicine dela.

Zavedamo se, da so pacienti naša prva skrb. Za učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev, smo organizirani v službe, ki vam jih predstavljamo na naslednjih straneh. Skrbimo za stalno strokovno izobraževanje in nove doktrine sproti uvajamo v prakso. O naših aktivnostih vas bomo sproti seznanjali na internetnih straneh, ravno tako o delovnem času posameznih ambulant . Našli boste telefonske številke za naročanje in še marsikaj aktualnega.
Upam, da se boste sčasoma navadili naše spletne strani in jo uporabljali. Tako bo nam delo olajšano, vi pa boste upam, da zadovoljni z informacijami, ki jih boste tukaj našli.

(c) 2008 - 2023