Naslov: Zdravstveni dom za študente univerze v Ljubljani Aškerčeva cesta 4 1000 Ljubljana

Tel: (01) 200 74 25

Fax: (01) 252 78 80

Spletna stran: http://www.zdstudenti.si

Kratek opis:

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani je javni zdravstveni zavod, ki ga je Republika Slovenija ustanovila z namenom, da imajo študenti, ki študirajo v Ljubljani, celostno zdravstveno oskrbo na enem mestu.

Pokrivamo torej specifično populacijo: za dodiplomske in podiplomske študente, pa tudi za njihove učitelje, skrbimo na področju preventive (sistematski zdravstveni pregledi, obvezna cepljenja, zdravstvena vzgoja) in kurative. Pokrivamo področje splošnega zdravstvenega varstva, zobozdravstvenega varstva ter dve ambulanti specialistične dejavnosti: ginekologije in psihiatrije.

Temeljno poslanstvo javnega zdravstvenega zavoda ZDŠ izhaja iz ustanovne listine in naših prizadevanj za čim boljše zdravje omenjene populacije.

Vizija javnega zdravstvenega zavoda ZDŠ je v tem, da vsem, ki so v procesu šolanja zamenjali matično okolje in bivajo v Ljubljani želimo zagotoviti tak nivo preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, da se lahko v polnosti posvečajo svojemu delu – študiju.

Kako do zdravnika v ZDŠ?
Študent, ki študira na katerikoli visokošolski ali univerzitetni ustanovi v Ljubljani, mora poskrbeti, da ima urejeno zdravstveno zavarovanje. Rednim in izrednim študentom zadošča osnovno zdravstveno zavarovanje, študenti, ki so brez statusa in tuji študenti, pa naj si priskrbijo druge oblike zavarovanja, vključno z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem.

Priporočljivo je, da se po tako urejenem zavarovanju, študent opredeli za svojega osebnega zdravnika (zobozdravnika, ginekologa) v ZDŠ.

Opredelitev ali izbira osebnega zdravnika pomeni, da študentu lahko nudimo celovito zdravstveno oskrbo v primeru bolezni, poškodbe ipd.

Študenti, ki imajo izbranega osebnega zdravnika v domačem kraju, dobijo v našem zdravstvenem domu nujno pomoč v primeru nenadne obolelosti, sveže poškodbe, kontrole, nadaljevanje zdravljenja pa opravijo pri osebnem zdravniku.