Naslov: ZD Trebnje Goliev trg 3, 8210 Trebnje

Tel: (07) 34 81 740

Fax:
(07) 34 81 769

Spletna stran: Zdravstveni dom Trebnje http://www.zd-tr.si

Kratek opis:

Zdravstveni dom Trebnje je javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo.
Izvajamo storitve osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v prostorih zavoda, na terenu in na domu bolnika, ki potrebuje zdravstveno pomoč.

V okviru izvajanja zdravstvenih storitev si prizadevamo uporabnikom nuditi kakovostno zdravstveno oskrbo ter jih motivirati na poti do zdravja in zdravega načina življenja.
V prihodnje si bomo prizadevali za ohranitev obsega programa po dejavnostih v okviru izvajanja javne zdravstvene službe. Zagotoviti želimo kakovostno zdravstveno obravnavo uporabnikov storitev, kar pomeni nenehno izboljševanje delovanja zdravstvenega varstva na vseh področjih. Poleg standardov zdravstvenih obravnav želimo uveljaviti tudi kazalnike kakovosti, ki naj bi spremljali izvedbeno raven zdravstvenih obravnav s posebnim poudarkom na izidih zdravljenja in zapletih med zdravljenjem. Zagotoviti želimo boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev ter upoštevati pravičnost pri zagotavljanju zdravstvenih pravic.

Na naslednjih podstraneh želimo ponuditi več informacij o delovanju Zdravstvenega doma Trebnje ter na ta način vzpostaviti sodoben in pristen stik z uporabniki.