Naslov: Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec

Tel: (02) 882 34 00

Fax: (02) 88 41 154

Spletna stran: http://www.zd-sg.si

Kratek opis:
Zdravstveni dom Slovenj Gradec izvaja osnovno zdravstveno varstvo na dveh lokacijah in sicer:

v Zdravstvenem domu, Partizanska pot 16, Slovenj Gradec (neposredno zraven Bolnišnice Slovenj Gradec)
in v Zdravstveni Postaji, Šentlenart 34, Mislinja.

Delo poteka v okviru medicinskih služb, ki jih določa Zakonodaja. Ob teh službah pa delujejo še posamezne posvetovalnice in specialistične ambulante, ki dopolnjujejo dejavnost na potrebnem strokovnem nivoju z namenom, da bi čimbolj ugodili zahtevam ZZZS na eni in uporabnikom na drugi strani.

Te enote so:

posvetovalnica za otroke,
materinska šola,
nevropsihiatrična ambulanta,
psihološka,
logopedska ambulanta ter
zasebna pulmološka ambulanta.

Vzporedno v sklopu ZD deluje tudi patronažno-babiška služba z nego na domu.

Zobozdravstveno dejavnost poleg ambulant mladinskega in splošnega zobozdravstva dopolnjujeta specialistična ortodontska in protetična ambulanta.

Izvajamo neprekinjeno osnovno zdravstveno varstvo, kar pomeni, da je dostopnost v nujnih primerih omogočena 24 ur na dan v sodelovanju z zasebniki, ki imajo svoje prostore v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec.