Naslov: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur

Tel: (03) 746 24 00

Fax: (03) 746 24 34

Spletna stran: http://www.zd-sentjur.si

Kratka predstavitev:

Zdravstveni dom Šentjur izvaja zdravstveno dejavnost na območju občine Šentjur, ki meri 222 km2 in ima približno 18.500 prebivalcev in na območju občine Dobje pri Planini, ki meri 17,5 km2 in ima približno 1100 prebivalcev. ZD Šentjur izvaja zdravstveno varstvo tudi za varovance Doma starejših Šentjur.

Delo v zdravstvenem domu je organizirano tako, da je zagotovljeno neprekinjeno zdravstveno varstvo. Medsebojno sodelovanje med zaposlenimi, nadomeščanje in seznanjanje s problematiko zdravstvenega stanja vodi v kakovostno zagotavljanje zdravstvenega varstva tudi ob raznih odsotnostih izbranih zdravnikov.

V organizacijsko strukturo JZ ZD Šentjur spada tudi Zdravstvena postaja Planina pri Sevnici. Planina 68, osnovno zdravstveno dejavnost pa izvajamo tudi v ambulanti Doma starejših Šentjur.

V ZD Šentjur smo v letu 2010 po pogodbi z ZZZS izvajali naslednje dejavnosti:
* dejavnost splošne medicine
* preventivno in kurativno zdravstveno varstvo šolarjev in mladine
* patronažno varstvo in nego na domu
* zobozdravstveno varstvo odraslih in otrok v ZP Planina
* zdravstveno vzgojo odraslih (delavnice in predavanja)
* zdravstveno vzgojo šolskih otrok in mladine
* preventivno zdravstveno varstvo predšolskih otrok
* laboratorijsko dejavnost za potrebe ambulant.