Naslov:  Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 37, 2360 Radlje ob Dravi

Tel: (02) 8770 800

Fax: (02) 8770 830

Spletna stran: http://www.zd-radlje.si