Naslov: Zdravstveni dom Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica

Tel: (05) 33 83 200

Fax: (05) 33 83 357

Spletna stran: http://www.zd-go.si

Kratek opis:

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je neprofiten javni zavod, ki deluje v okviru javne zdravstvene mreže.

Izvajamo preventivne in kurativne storitve na področju osnovnega zdravstvenega varstva. S celovitim pristopom do zdravja usmerjamo naše paciente na pot, ki vodi do zdravega, zadovoljnega in zmeraj daljšega življenja posameznika.

Dispanzerski način dela, skrb za naše paciente, strokovno izpopolnjevanje, obveščanje in osveščanje javnosti, razvoj novih storitev zdravstvenega varstva, povezovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami doma in po svetu so naša vodila pri vsakodnevnem delu.

Naš cilj je vrhunska kakovost zdravstvenih storitev in zadovoljstvo…
… uporabnikov storitev,
… zaposlenih v zavodu,
… ustanoviteljev zavoda,
… poslovnih partnerjev.

V letu 2010 je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije sprejelo Nacionalno strategijo za kakovost in varnost v zdravstvu. Cilj strategije je udejanjanje vizije stalnega izboljševanja sistema celovitega vodenja kakovosti ter doseganja visoke varnosti zdravstvenih storitev. Tem ciljem pri uvajanju sistema kakovosti ISO 9001 sledimo tudi v Zdravstvenem domu Nova Gorica.