Naslov: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec

Tel: (01) 75 08 220

Fax: (01) 75 08 222

Spletna stran: http://www.zd-logatec.si

Kratek opis:

Zaposleni v zdravstvenem domu Logatec razvijamo našo ustanovo po načelih kakovosti in odličnosti. Želimo, da bi se naš ZD razvijal v najsodobnejšo, visoko strokovno, dinamično in poslovno uspešno pa tudi varno in prijazno zdravstveno organizacijo. Z vsemi našimi dejavnostmi bomo spodbujali paciente k doseganju najboljšega možnega zdravja in nudili najsodobnejšo pomoč ljudem za preprečevanje in zdravljenje bolezni in poškodb. Ob vsem tem bomo upoštevali specifične zahteve časa in prostora, v katerem delujemo, da bomo dosegali največje možno zadovoljstvo naših bolnikov, zaposlenih in širše družbene skupnosti, posebno še občine ustanoviteljice. Svoje delo bomo neprestano evidentirali, ocenjevali in primerjali z našim preteklim delom in z delom drugih in ga tako izboljševali.

Vrednote
– Sočutnost in prijaznost
– Spoštovanje in zaupanje
– Strokovnost in varnost
– Zanesljivost in odgovornost
– Svoboda odločanja