Naslov: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

Tel: (02) 22 86 200

Fax: (02) 22 86 585

Spletna stran: http://www.zd-mb.si

Kratek opis:

Zgodovina Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (ZDM) sega dobrih 40 let nazaj.

Dne 19.12.1956 je takratni Občinski ljudski odbor Maribor-Center sprejel sklep o ustanovitvi ZD Maribor. Zdravstveni dom je pričel z delom dne 01.01.1957

V zdravstveni dejavnosti obdelujemo toliko različnih podatkov v tako velikem obsegu in oblikujemo ali uporabljamo toliko različnih relevantnih informacij, da brez računalniške podpore ne gre več.

Organiziran, načrtovan in dejanski začetek računalniške podpore zdravstvenemu informacijskemu sistemu sega v leto 1985. Danes v vseh naših dejavnostih uporabljamo računalniško opremo.

Računalniki pa podpirajo tudi delo z modernimi medicinskimi aparaturami, pedagoško in tudi znanstveno raziskovalno dejavnost.

Javni zavod Zdravstveni dom Maribor je danes strokovno visoko razvita zdravstvena institucija.

zdravstveni-dom-maribor-10

Oglej si več… »