april 20th, 2013Zdravstveni dom RadečeNaslov: Zdravstveni dom Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče

Tel: (03) 568 02 00

Fax: (03) 568 02 02

Spletna stran: http://www.zd-radece.si

Kratek opis:

Zdravstveni dom Radeče je javni zavod, katerega poslanstvo je nuditi občanom čim boljšo zdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, ter vzgajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja.

Zaposleni zdravstvenega doma se zavedamo, da so pacienti naša prva skrb. Osebje nudi kompletno oskrbo zavarovancem na celotnem območju radeške občine.

Naj na koncu zapišemo, da želimo negovati dobre medsebojne odnose med vsemi, ki smo kakorkoli vpeti v izvajanje zdravstvenih storitev, zato bomo veseli vsake vaše pripombe, sugestije, nove ideje… in tudi pritožbe, za katere vam zagotavljamo, da bomo nanje pisno odgovarjali.

 
marec 17th, 2013Zdravstveni dom MetlikaNaslov: Zdravstveni dom Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 71, 8330 Metlika

Tel: (07) 369 1 400

Fax: (07) 369 1 404

Spletna stran: http://www.zd-metlika.si

Kratek opis: Zdravstveni dom Metlika planira svoje delo in razvoj v skladu s sprejetimi pravnimi podlagami na državnem in lokalnem nivoju. Pri pripravi planov dela in razvoja zavod upošteva možnosti pridobivanja sredstev za svoje delo iz opravljanja dejavnosti na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in možnostjo prodaje storitev na trgu, s plačilom za storitve opravljene na podlagi pogodb s podjetji ter drugimi fizičnimi in pravnimi osebami, s prosto prodajo blaga in storitev na trgu, iz daril, iz drugih namenskih in nenamenskih virov v skladu z zakonom ter iz sredstev ustanovitelja.

Sredstva za financiranje zdravstvenega varstva se oblikujejo po enakih merilih za ves slovenski prostor, zato nekaterih dejavnosti ni mogoče finančno pokriti v okviru pogodbe, kot na primer dežurno službo. Sredstva za nemoteno delovanje je potrebno poiskati na strani ustanovitelja, v kolikor zavod sam tega finančno ne bi zmogel pokriti oziroma spremeniti organizacijo dela v okvirih določenih s Splošnim dogovorom.

Ob koncu leta 2012 je bilo v zavodu zaposlenih 42 delavcev, od tega 6 zdravnikov (2 specialista splošne/družinske medicine) v splošni ambulanti, 3 zobozdravniki, 4 višje medicinske sestre, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 diplomirana babica, 1 defektolog, 1 specialist internistike – kardiolog, 12 zdravstvenih tehnikov, 2 laboratorijska tehnika, 1 specialistka laboratorijske biokemije, 1 diplomirani ekonomist, 2 vozniki reševalnega vozila in 3 čistilke ter 4 pripravniki – tehniki zdravstvene nege.

Po podjemni pogodbi sta delala 2 zdravnika, in sicer specialist za medicino dela, prometa in športa ter specialist ginekolog, po pogodbi o poslovnem sodelovanju pa je zaposlena specialistka psihiatrije.

Fotografije zdravstvenega doma pošljite na email: ustanove@zdravstvena.infojanuar 18th, 2013Zdravstveni dom LenartNaslov: Zdravstveni dom Lenart, Maistrova ulica 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Tel: (02) 729 18 11

Spletna stran: http://www.zd-lenart.si

Kratek opis:
Zdravstveni dom Lenart je na visokem kakovostnem nivoju s prijaznim in strokovno dobro podkovanim osebjem. Takšen je in takšen naj ostane naš Zdravstveni dom.

POSLANSTVO ZD LENART
1/ Zagotavljanje nujne medicinske pomoči in neodložljivih medicinskih storitev vsem, ki tako pomoč potrebujejo.
2/ Zdravstveno vzgojna in izobraževalna dejavnost za vse zainteresirane prebivalce in zdravstvene delavce.
3/ Izvajanje preventivne in kurativne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.

STRATEGIJA ZD LENART
V skladu z  Nacionalnim programom zdravstvenega varstva in v skladu s Splošnim in Področnim dogovorom ter Pogodbo z ZZZS  za leto 2011, želimo izboljšati raven zdravstvenega stanja na območju UE Lenart. Svoje poslovanje in doseganje strategije uravnavamo v skladu s finančnimi možnostmi. To pomeni, da poslovanje uskladimo s politiko ZZZS, večjo pozornost usmerimo v preventivne dejavnosti. Prebivalce osveščamo preko medijev, prirejamo delavnice, osveščamo uporabnike zdravstvenih storitev pri obiskih v zdravstvenem zavodu. Nadaljujemo s politiko kakovosti ISO 9001/2008.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8X22AYZ4P6Q[/youtube]

Oglej si več… »
avgust 24th, 2011Zdravstveni dom Novo MestoNaslov: Zdravstveni dom Novo mesto,  Kandijska cesta 4, 8000 Novo Mesto

Tel: (07) 39 16 700,  (07) 391 67 00

Fax: (07) 33 22 116

Spletna stran: http://www.zd-nm.si

Kratek opis:

Zdravstveni dom Novo mesto ostaja temeljni izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni vključno z izvajanjem nujne medicinske pomoči in prehospitalne enote na območju Mestne občine Novo mesto in ostalih občin ustanoviteljic: Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice, Mirna Peč.

Pri tem je moto našega delovanja

»Vse, ki bodo prišli v Zdravstveni dom, bomo obravnavali kot da so ti naši najdražji, naši starši, naši otroci, naši prijatelji…; za njih moramo biti njihova najboljša izbira.«

Naše osnovno poslanstvo je v tem, da nudimo svoje storitve na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije varovancev ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti in dežurstev. Naša prizadevanja so usmerjena tudi v razvoj sekundarnega zdravstvenega varstva kot pomožne, predvsem integrativne službe s podpiranjem delovanja koncesionarjev in tudi drugih, manjših zdravstvenih domov v JV Sloveniji. Vse to opravljamo v korist in zadovoljstvo naših uporabnikov – pacientov.

(c) 2008 - 2023