Naslov: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Tel: (03) 56 24 100

Fax: (03) 56 24 101

Spletna stran: http://www.zd-trbovlje.si

Kratka predstavitev:

Zdravstveni dom Trbovlje je eden izmed največjih in najsodobnejših zdravstvenih ustanov v Sloveniji – zato je za vse uporabnike zdravstvenih storitev zagotovo najboljša izbira!

Poslanstvo zdravstvenega doma je preprečevanje obolevnosti, ohranjanje zdravja (zdravstvena vzgoja in preventivna dejavnost) in zdravljenje uporabnikov, kar je v predpisih opredeljeno kot opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju, z upoštevanjem vseh sodobnih terapevtskih in diagnostičnih postopkov. Zdravstveno dejavnost opravlja pretežno za občane Občine

Trbovlje oziroma v specialističnih dejavnostih tudi za vse prebivalce Zasavja, pri čemer se, zaradi celovitejšega zadovoljevanja potreb uporabnikov, povezuje tudi z ostalimi zdravstvenimi ustanovami v Zasavju in v Sloveniji.