Naslov: Celjska c. 16 3240 Šmarje pri Jelšah

Tel: (03) 818-37-00

Fax: (03) 818-37-40

Spletna stran: http://www.zd-smarje.si

Kratek opis:

Javni zavod ZD Šmarje pri Jelšah je organizacija, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Ustanovljen je bil na osnovi odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje, ki ga je izdala Občina Šmarje pri Jelšah, ki je s tem pridobila ustanoviteljske dolžnosti.
Zaradi razdelitve občine Šmarje pri Jelšah na 6 novih občin, so le te sprejele po delitveni bilanci nove odloke o ustanoviteljstvu ZD in sicer občine: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Kozje.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (Ur.l.RS št. 25/2002) opravlja Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah naslednje dejavnosti:

Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična ambulantna izvenbolnišnična dejavnost
Zobozdravstvena dejavnost
Druge zdravstvene dejavnosti
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
Druga splošna tajniška dela
Druge poslovne dejavnosti.

Poslanstvo
Postati želimo zdravstvena ustanova na primarni, osnovno – zdravstveni ravni v širši regiji, prepoznavna po kakovostnih zdravstvenih storitvah.

zd-smarje.JPG

Oglej si več… »