Naslov: Zdravstveni dom Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče

Tel: (03) 568 02 00

Fax: (03) 568 02 02

Spletna stran: http://www.zd-radece.si

Kratek opis:

Zdravstveni dom Radeče je javni zavod, katerega poslanstvo je nuditi občanom čim boljšo zdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, ter vzgajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja.

Zaposleni zdravstvenega doma se zavedamo, da so pacienti naša prva skrb. Osebje nudi kompletno oskrbo zavarovancem na celotnem območju radeške občine.

Naj na koncu zapišemo, da želimo negovati dobre medsebojne odnose med vsemi, ki smo kakorkoli vpeti v izvajanje zdravstvenih storitev, zato bomo veseli vsake vaše pripombe, sugestije, nove ideje… in tudi pritožbe, za katere vam zagotavljamo, da bomo nanje pisno odgovarjali.