Naslov: Zdravstveni dom Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna

Tel: (05) 700 04 00

Fax: (05) 726 22 81

Spletna stran: Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna http://www.zd-po.si

Kratek opis:
Zdravstveni dom Postojna je javni zavod, ki izvaja storitve zdravstvenega varstva in goji pomembne preventivne zdravstvene dejavnosti.

Naše osnovno poslanstvo je v tem, da nudimo svoje storitve na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije varovancev ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti in dežurstev. Naša prizadevanja so usmerjena tudi v razvoj sekundarnega zdravstvenega varstva kot pomožne, predvsem integrativne službe s podpiranjem delovanja koncesionarjev in tudi drugih, manjših zdravstvenih domov v JV Sloveniji. Vse to opravljamo v korist in zadovoljstvo naših uporabnikov – pacientov.


Oglej si več… »