Naslov: Zdravstveni dom Mozirje, Savinjska cesta 6, 3330 Mozirje

Tel: (03) 839 24 30

Fax: (03) 839 24 80

Spletna stran: http://www.zd-mozirje.si

Kratka predstavitev:
Javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje – ZSZD Mozirje nudi zdravstvene usluge prebivalcem Zgornje Savinjske doline.
Dežurna ambulanta in reševalna služba so v Zdravstveni postaji Mozirje, mladinsko zobozdravstvo se izvaja na lokaciji šole v Mozirju in Zdravstvene postaje na Ljubnem, vse ostale dejavnosti ter uprava zavoda pa v Zdravstveni postaji Nazarje.
V drugih krajih Zgornje Savinjske doline delajo zdravniki in zobozdravniki – koncesionarji (Luče ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Mozirje, Nazarje).