Naslov: Zdravstveni dom Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 71, 8330 Metlika

Tel: (07) 369 1 400

Fax: (07) 369 1 404

Spletna stran: http://www.zd-metlika.si

Kratek opis: Zdravstveni dom Metlika planira svoje delo in razvoj v skladu s sprejetimi pravnimi podlagami na državnem in lokalnem nivoju. Pri pripravi planov dela in razvoja zavod upošteva možnosti pridobivanja sredstev za svoje delo iz opravljanja dejavnosti na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in možnostjo prodaje storitev na trgu, s plačilom za storitve opravljene na podlagi pogodb s podjetji ter drugimi fizičnimi in pravnimi osebami, s prosto prodajo blaga in storitev na trgu, iz daril, iz drugih namenskih in nenamenskih virov v skladu z zakonom ter iz sredstev ustanovitelja.

Sredstva za financiranje zdravstvenega varstva se oblikujejo po enakih merilih za ves slovenski prostor, zato nekaterih dejavnosti ni mogoče finančno pokriti v okviru pogodbe, kot na primer dežurno službo. Sredstva za nemoteno delovanje je potrebno poiskati na strani ustanovitelja, v kolikor zavod sam tega finančno ne bi zmogel pokriti oziroma spremeniti organizacijo dela v okvirih določenih s Splošnim dogovorom.

Ob koncu leta 2012 je bilo v zavodu zaposlenih 42 delavcev, od tega 6 zdravnikov (2 specialista splošne/družinske medicine) v splošni ambulanti, 3 zobozdravniki, 4 višje medicinske sestre, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 diplomirana babica, 1 defektolog, 1 specialist internistike – kardiolog, 12 zdravstvenih tehnikov, 2 laboratorijska tehnika, 1 specialistka laboratorijske biokemije, 1 diplomirani ekonomist, 2 vozniki reševalnega vozila in 3 čistilke ter 4 pripravniki – tehniki zdravstvene nege.

Po podjemni pogodbi sta delala 2 zdravnika, in sicer specialist za medicino dela, prometa in športa ter specialist ginekolog, po pogodbi o poslovnem sodelovanju pa je zaposlena specialistka psihiatrije.

Fotografije zdravstvenega doma pošljite na email: ustanove@zdravstvena.info