Naslov: Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 3003 941 (tajništvo direktorja)

Fax: 01 3003 911

Telefonske centrale posameznih enot ZD Ljubljana:

ZDL Bežigrad: 01 3003 300

ZDL Center:
01 4723 700

ZDL Moste-Polje: 01 5844 200

ZDL Šentvid: 01 5837 400

ZDL Šiška: 01 5815 200

ZDL Vič-Rudnik: 01 2004 500

ZDL SNMP:
01 522 84 08 – urgentni zdravnik, 112 – življenjska ogroženost.

Spletna stran: www.zd-lj.si

Kratka predstavitev ustanove:
ZD Ljubljana je ustanovilo Mesto Ljubljana leta 1967, kot predhodnica Mestne občine Ljubljana, z združitvijo takratnih zdravstvenih domov in zavodov na območju mesta Ljubljane in območja Grosupljega.

Zdravstvena dejavnost se danes v ZD Ljubljana opravlja v naslednjih organizacijskih enotah: ZD Ljubljana – Bežigrad, Kržičeva ulica 10, ZD Ljubljana – Center, Metelkova ulica 9, ZD Ljubljana – Moste-Polje, Prvomajska ulica 5, ZD Ljubljana – Vič-Rudnik, Šestova ulica 10, ZD Ljubljana – Šiška, Derčeva ulica 5, ZD Ljubljana – Šentvid, Ob zdravstvenem domu 1, ZD Ljubljana – Splošna nujna medicinska pomoč- SNMP, Bohoričeva ulica 4.

ZD Ljubljana tako zagotavlja zdravstveno varstvo za območje MOL, v nekaterih dejavnostih pa tudi za primestne občine (splošne ambulante, zobozdravstvo, patronažna dejavnost) in tudi širše območje Ljubljane (PHE, razvojne ambulante).

ZD Ljubljana kot javni zdravstveni zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost ter del specialistične dejavnosti na primarni ravni. V njem delujejo izbrani zdravniki (pediatri, šolski, splošni) in zobozdravniki. Splošni zdravniki delujejo tudi v okviru domov starejših občanov, kjer skrbijo predvsem za zdravstveno varstvo starejših. Zobozdravstvene ordinacije so locirane tako v zdravstvenih domovih, področnih enotah, kakor tudi na osnovnih šolah v Ljubljani.

Specialistično zobozdravstveno dejavnost izvajajo specialisti za ortodontijo, zobno protetiko in ustne bolezni, specialisti za otroško zobozdravstvo in specialisti paradontologi. V zdravstvenem domu delujejo ginekološke, razvojne, okulistične, pulmološke, diabetološke ambulante in ambulante medicine dela, prometa in športa.

Razviti so center za duševno zdravje, zdravstvena vzgoja, fizioterapija, fiziatrija, patronažna služba in nega bolnikov na domu ter nujna medicinska pomoč.

V okviru enote Bežigrad deluje ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, v okviru enote Center pa ambulanta za preprečevanje in zdravljenje odvisnikov od nedovoljenih drog. V zdravstvenem domu je mogoče opraviti celo vrsto preiskav, od najpreprostejših laboratorijskih do bolj sofisticiranih, kot je ultrazvok, rentgen, mamografija, rentgensko merjenje kostne gostote, ipd.

Zdravstveni-dom-Ljubljana-zd

Oglej si več… »