Naslov: Zdravstveni dom Krško, Cesta Krških žrtev 132c, 8270 Krško

Tel: (07) 488 02 00

Fax: (07) 492 20 37

Spletna stran: http://www.zd-krsko.si