Naslov: Zdravstveni dom Črnomelj, Delavska pot 4, 8340 Črnomelj

Tel: (07) 30 61 700

Fax: (07) 30 61 711

Spletna stran: http://www.zd-crnomelj.si

Kratek opis:

Zdravstveni dom Črnomelj je javni zdravstveni zavod, katerega ustanoviteljica je občina Črnomelj. Opravljamo zdravstveno varstvo prebivalcev  občine Črnomelj in Semič  na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe.

Skupaj z dvema zasebnikoma koncesionarjema skrbimo za populacijo približno 18.700 prebivalcev s stalnim prebivališčem in 500-700 »vikendašem«, ki se ob koncu tedna nastanijo v svojih vikendih in zidanicah. Nekateri izmed njih so tukaj nastanjeni celo leto.

Na površini 487 km² (obe občini) je 173 naselij. Gostota poseljenosti je 38.3 prebivalca na km², kar je nižje od regijskega povprečja (80.3 prebivalca na km²) in nižje od republiškega povprečja (98.5 prebivalca na km²).

Oddaljenost naše ustanove od najbližje regionalne bolnišnice je 45 km. Najbolj oddaljen kraj našega terena je 30 km od matične ustanove.