Naslov: Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: (07) 49 91 400

Fax: (07) 49 91 450

Spletna stran: http://www.zd-brezice.si

Kratek opis:

Prvo reševalno postajo so leta 1941 ustanovili Nemci. Povojna reševalna postaja je bila ustanovljena leta 1945 v prostorih sedanje občinske stavbe (pisarne in garaže).

Nato je bila preseljena v prostore nekdanjega hotela Adamus. Tedanjo postajo je vodil upravni odbor rdečega križa s predsednikom dr. Glušičem in petimi člani odbora.