Naslov: Cesta 4.maja 17, 1380 Cerknica

Tel: (01) 70 50 100

Fax: (01) 70 50 118

Spletna stran:
http://www.zd-cerknica.si

Kratek opis:

Javni zavod ZD Cerknica pokriva s svojo dejavnostjo potrebe prebivalcev občin Bloke, Cerknica in Loška dolina. Področje je pretežno ruralno in redko naseljeno. Na površini 484 km2 živi 15.518 prebivalcev (stanje na dan 31.12.2000), kar pomeni 32 prebivalcev na km2 (republiško povprečje je 98 prebivalcev na km2 ) v občinah Loška dolina in Bloke pa je povprečna poseljenost prebivalcev še manjša (21 prebivalcev na km2 ).

Za področje, ki ga s svojimi storitvami pokriva ZD Cerknica beležimo 9,41 živorojenih dojenčkov na 1000 prebivalcev, kar je glede na državno povprečje 8,87 nadpovprečna nataliteta (6%) nad povprečjem, vendar z izrazitim trendom upadanja (4%) v zadnjih sedmih letih . Delež prebivalcev nad 65 let je 16%, kar je tudi nad državnim povprečjem (14 %).

Posledica opisanih trendov je vse večji delež ostarele populacije, kar predstavlja za zdravstveno službo posebne zadolžitve in usmerjeno skrb.

Nudimo zdravstvene in zobozdravstvene storitve na štirih lokacijah – v zdravstvenem domu Cerknica, zdravstvenei enoti Stari trg pri Ložu, zdravstveni enoti Nova vas na Blokah in v obratni ambulanti v Kovinoplastiki Lož.

Vse enote so moderno opremljene.

Zaposleni se trudimo, da nudimo pacientom strokovne usluge in jim skušamo odpraviti ali ublažiti njihove zdravstvene težave. Poleg splošnih ambulant delujejo v ZD še številne dejavnosti, ki so tudi predstavljene na naši strani.

Zdravstveni-dom-Cerknica

Oglej si več… »