Naslov: ZZV Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 58 63 918

Spletna stran: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana http://www.nijz.si

Kratek opis:

Med najpomembnejša delovna področja Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana sodijo:
* higiena,
* zdravstvena ekologija,
* epidemiologija nalezljivih bolezni,
* socialna medicina in
* promocija zdravja.

Način delovanje Zavoda je naravnan preventivno. Preventivno delo nadgrajujemo z raziskovanjem. Zavod je vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij, ki po podatkih Agencije za raziskovalno dejavnost RS izpolnjuje pogoje za izvajanje proračunsko financiranih projektov.

Osnovno preventivno zdravstveno varstvo v republiki Sloveniji izvaja devet območnih Zavodov za zdravstveno varstvo (ZZV: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ravne na Koroškem) in Inštitut za varovanje zdravja RS. V današnji obliki so bili zavodi na podlagi sklepa vlade ustanovljeni leta 1992. Zavodi, predvsem z izvajanjem nacionalnega programa, uresničujejo strateške usmeritve države na področju preventivne medicine oziroma javnega zdravja.

Dejavnosti posameznih Zavodov za zdravstveno varstvo se bistveno ne razlikujejo, vsak od zavodov pa deluje na območju svoje zdravstvene regije:

Med območnimi zavodi je Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana – tako po velikosti (površina), kot po številu prebivalcev zdravstvene regije na kateri izvaja svoje poslanstvo največji. Območje, ki ga pokriva s svojo dejavnostjo obsega 39 občin s približno 600.000 prebivalci.

Oglej si več… »


Naslov: Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

Tel: (04) 20 17 100

Fax: (04) 20 17 113

Spletna stran: http://www.zzv-kr.si

Kratek opis:

Začetki Zavoda segajo v prva leta po drugi svetovni vojni. Leta 1954 je bil ustanovljen samostojni Okrajni higienski zavod, ki so se mu v začetku šestdesetih let pridružili laboratorij za medicinsko mikrobiologijo in laboratorija za mikrobiološko in kemijsko analizo živil, vode in vzorcev okolja. Leta 1992 se je preimenoval v Zavod za zdravstveno varstvo Kranj.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj je javni zavod v lasti države. Njegov glavni cilj ter smisel obstoja je uresničevanje poslanstva, ki se navezuje na spremembe v kvaliteti življenja človeka. Pomaga pri reševanju problemov povezanih z zdravjem ljudi in okoljevarstvenih problemov. Je eden od devetih območnih zavodov za zdravstveno varstvo v Sloveniji, ki skupaj z Inštitutom za varovanje zdravja predstavljajo temelj preventivne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji.

Dejavnost zavoda obsega socialno medicinsko dejavnost z zdravstveno statistiko in promocijo zdravja; dejavnost higiene in zdravstvene ekologije z laboratorijsko diagnostiko živil, vode in drugih parametrov okolja ter spremljanje nalezljivih bolezni z laboratorijsko diagnostiko povzročiteljev nalezljivih bolezni pri ljudeh.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj je kot prva zdravstvena organizacija v Sloveniji pridobila certifikat skladnosti sistema kakovosti z zahtevami standarda ISO 9001:2000. Akreditirani smo za izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025, za področje hrupa, kemijskih analiz kmetijskih pridelkov, živilskih proizvodov ter kemijsko in mikrobiološko analizo odpadne vode in odpadkov ter za meritve emisij snovi v zrak.

zavod-za-zdravstveno-varstvo-kranj-2.JPG

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023