avgust 6th, 2015Dom Nine Pokorn GrmovjeNaslov: Dom Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4a, 3310 Žalec

Tel: (03) 713 29 00

Fax: (03) 713 29 10

Spletna stran: www.dnpg.si

Kratka predstavitev:

Dom Nine Pokorn Grmovje je poseben socialno-varstveni zavod, ki nudi oskrbo, varstvo in strokovno obravnavo oseb, ki zaradi slabših psihofizičnih sposobnosti niso zmožni integracije v samostojno izven-institucionalno življenje.
V letu 2010 praznujemo 30 let delovanja na Grmovju. Zgodovina doma pa sega še 10 deset let nazaj, ko so bili naši stanovalci nastanjeni v graščini v Novem Celju in pa v graščini na Grmovju.

dnpg 1
Naš zavod je v zadnjih letih usmerjen k aktivnejšemu vključevanju naših stanovalcev v širše družbeno okolje, zato odpiramo bivalne enote, ki pomenijo alternativno obliko bivanja in življenja v lokalni skupnosti ob strokovni pomoči naših zaposlenih. Z normalizacijo storitev, poskušamo našim stanovalcem približati takšen način življenja, ki bi ga živeli zunaj institucionalnih zidov.
Lotevamo se raznih projektov, ki gredo v smeri iskanja prijaznejših oblik bivanja in s tem zagotavljanja človekovega dostojanstva, kar pa je tudi edini cilj našega dela in prizadevanja vseh zaposlenih v našem zavodu. Oglej si več… »
april 14th, 2015Dom upokojencev IzolaNaslov: Dom upokojecev Izola, Kosovelova ulica 22, 6310 Izola

Tel: (05) 61 00 200 ali (05) 61 00 208

Spletna stran: du-izola.si

Kratka predstavitev:

Dom upokojencev Izola je javni socialno varstveni zavod za izvajanje institucionalnega varstva starejših oseb. Sedež doma je na Kosovelovi 22 v Izoli v edinstveni hiši, ki ima za seboj dolgo in bogato zgodovino. Najprej je imela vlogo samostana, ki naj bi skupaj z bližnjo cerkvijo mesto Izola in njene prebivalce obvarovala pred divjanjem strašne kuge. 31. oktobra 2013 je tako slavila že 430-letnico.

du izola Oglej si več… »


Naslov: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah

Tel: (03) 81 71 460 , (03) 81 71 400

Fax: (03) 81 71 420

Spletna stran: www.dusmarje.si

Kratka predstavitev:

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah je javni socialno varstveni zavod.

V mesecu decembru 2011, bomo ugasnili svečko za izpolnjeni 35. rojstni dan. Stanovalci in delavci smo hvaležni takratni upravi doma ter Skupščinama občin Šmarje pri Jelšah in Šentjur, ki so leta 1974 podprli novogradnjo na tej lokaciji in jo financirali.
Dom je umeščen v neposredno bližino vseh vitalnih delov kraja kot so pošta, banka, zdravstveni dom, lekarna, sakralni objekt, železniško in avtobusno postajališče, kulturni dom, knjižnica, trgovine.

du šmarje 3

Dom leži ob vznožju sv. Barbare in sv. Roka, obdan z zelenimi površinami, a hkrati odmaknjen od prometa in hrupa. Prijetno zavetje ter bivanje nudi 197 stanovalcem in ima možnost sprejema v dnevno varstvo 10-15 oseb. Vsi zaposleni imajo urejeno delovno okolje.

Stanovalci lahko izbirajo želeno namestitev v:
34 – enoposteljnih sobah
41 – dvoposteljnih sobah
tri ali več posteljne sobe
in enim apartmajem z lastno kopalnico, oziroma souporabo kopalnice.
Zdravstvene storitve in storitve oskrbe nudi 93 zaposlenih, skladno s predpisano kadrovsko zakonodajo.

du šmarje

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah nudi varnost starejšim osebam vse od leta 1976. Oglej si več… »


Naslov: Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 23 96 502

Fax: (01) 23 96 523

Spletna stran: http://www.zod-lj.si

Kratek opis:

Ustanoviteljica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je Mestna občina Ljubljana. Kot javni zavod s področja socialnega varstva deluje od ustanovitve 01.05.2002 dalje. Ustanovljen je za opravljanje storitev socialne oskrbe, socialnega servisa in varovanja na daljavo ter organiziran kot javna služba. Storitev varovanja na daljavo je bila ukinjena februarja 2012, izvajanje pa je prevzel Pacient d.o.o.

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana zagotavlja in sofinancira lokalna skupnost, pri čemer del cene storitve plača uporabnik, del subvencionira občina. Pri tem obstaja tudi možnost oprostitve plačila storitev – pristojni CSD.

Storitve socialne oskrbe so vsakdanja opravila na domu uporabnika:

pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
gospodinjska pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).
Storitev  ZOD je organizirana vse dni v tednu med 6.00 in 22.00 uro.

Storitev se prične na podlagi potrebe in želje uporabnika:

Prvi del (izvajajo strokovne delavke)

ugotavljanje upravičenosti do storitve;
pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve;
organiziranje ključnih članov okolja;
izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.

Drugi del (socialne oskrbovalke)

neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu;
prilagaja se potrebam in zmožnosti uporabnika ter njegovemu okolju;
storitve se izvajajo vse dni v tednu (največ do 20 ur na teden na uporabnika).

Namen socialne oskrbe:

pomoč pri zagotavljanju kakovostnega življenja na lastnem domu;
omogočiti uporabnikom čim daljše bivanje v domačem okolju;
preprečevanje osamljenosti;
razbremenitev svojcev.

(c) 2008 - 2023