Naslov: SLOVENIJA – TRANSPLANT Zavod RS za presaditve organov in tkiv, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Tel: 01 300 68 60

Fax: 01 300 68 66

Spletna stran: http://www.slovenija-transplant.si

Kratek opis:

V Slovenija transplantu je osnova zdravljenja s presaditvijo podpora široke javnosti darovanju organov in tkiv. Če te podpore ni, tudi vseh nadaljnih strokovnih korakov ni. Pravilno pa se lahko odločamo le, če imamo dovolj dobrih informacij.

Slovenija – transplant (Zavod RS za presaditve organov in tkiv) je osrednja ustanova, ki povezuje nacionalni program zdravljenja s presaditvijo  delov človeškega telesa.

Kljub dolgi tradiciji presajanja organov  (prva presaditev ledvice živega darovalca je bila v Sloveniji opravljena že leta 1970) je bila nacionalna transplantacijska mreža vzpostavljena šele leta 1998.