Naslov: Zdravstveni dom Zagorje,  Cesta zmage 1, 1410 Zagorje

Tel: (03) 56 55 000

Fax: (03) 56 64 616

Spletna stran: http://sl.zd-zagorje.si

Kratek opis:

Vseh zaposlenih v ZD je trenutno 53, v letu 1993, ko se je začelo uvajati zasebništvo, pa smo imeli 96 zaposlenih. V obdobju 1993-2003 je odšlo v zasebništvo 19 nosilcev dejavnosti s spremljajočim kadrom, to je skupaj 34 delavcev, nekaj je bilo tudi upokojitev.