Naslov: Poljanska cesta 26a  1ooo Ljubljana

Tel: (01) 300 11 11

Fax: (01) 300 11 19

Spletna stran:
http://www.vsz.uni-lj.si

Kratek opis:

Visoka šola za zdravstvo Univerze v Ljubljani izvaja visokošolski strokovni študijski program na sedmih zdravstvenih področjih (babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortopedske tehnika, radiološka tehnologije, sanitarnega inženirstva in zdravstvene nege). Na vseh sedmih zdravstvenih področjih se zavzema za strokovni, pedagoški in znanstveni razvoj stroke.

Na pedagoškem in strokovnem področju si prizadeva za sodobno izobraževanje študentov vseh smeri, da bodo dosegli najvišjo kakovost v zdravstvu. Na znanstvenoraziskovalnem področju se zavzema za razvoj stroke in prenos raziskovalnih dosežkov v prakso.

Visoka šola za zdravstvo sodeluje s fakultetami Univerze v Ljubljani, Univerzo v Mariboru ter drugimi zdravstvenimi šolami v Sloveniji in tujini.

Z vsemi zgoraj navedenimi ustanovami izmenjuje strokovna, pedagoška in znanstvena odkritja in izkušnje. Visoka šola za zdravstvo si prizadeva za uveljavitev stroke in šole doma in v tujini.

Osnovni cilj Visoke šole za zdravstvo je, da v letošnjem letu preraste v Zdravstveno fakulteto.

Kot Zdravstvena fakulteta bo v prihodnjih letih utrdila svoje mesto osrednje visokošolske in raziskovalne ustanove na področjih babištva, delovne terapije, fizioterapije, ortopedske tehnike, radiološke tehnologije, sanitarnega inženirstva in zdravstvene nege v Sloveniji in se uveljavljala v širšem evropskem prostoru.

visoka-sola-za-zdravstvo-ljubljana-3.JPG

Oglej si več… »