Naslov: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča – Služba Maribor, Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor

Tel: (02) 480 5853

Fax: (02) 471 6806

Spletna stran: http://www.ir-rs.si/sl/Center_za_poklicno_rehabilitacijo

Kratek opis:

V Centru za poklicno rehabilitacijo izvajamo timsko načrtovane, izvedene in ocenjene programe poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, ki so sestavni del programov celostne rehabilitacije.

S svojo dejavnostjo zadovoljujemo potrebe oseb na področju zdravstvenega varstva, zaposlovanja in pokojninskega in invalidskega varstva. Programi temeljijo na sodobni rehabilitacijski doktrini in upoštevajo zahteve po timskem delu, aktivni vlogi uporabnikov in povezovanju virov v okolju.
Izhodišče je celostna ocena funkcijske zmožnosti posameznika, delovne vzdržljivosti in učinkovitosti, sposobnosti učenja, delovnega vedenja, potrebnih prilagoditev dela in njegovega delovnega okolja.


Oglej si več… »