Naslov: Oblakova ulica 5 3000 Celje

Tel: (03) 423 30 00

Fax: (03) 423 36 66

Spletna stran:
http://www.sb-celje.si

Kratek opis:

Smo bolnišnica, ki ve, kaj hoče; svojih ciljev se lotevamo temeljito in domišljeno. Naše ambicije pa niso majhne. Želimo dosegati vrhunska evropska merila v medicinski stroki, v upravljanju bolnišnice, v njeni organizaciji in informatiki.

V Splošni bolnišnici Celje izvajamo celovito bolnišnično in ambulantno-specialistično zdravstveno oskrbo na sekundarni ravni organiziranja zdravstvene dejavnosti za prebivalce celjske in okoliških regij.

Razvijamo takšno organiziranost ustanove, ki nam omogoča strokovni in poslovni razvoj, ob tem pa upoštevamo visoke zahteve po kakovosti zdravljenja bolnikov in osebnostnem razvoju vseh zaposlenih.

Želimo biti uspešna in prijazna bolnišnica, a hkrati dejavna in prepoznavna tudi v širšem okolju. Na svojem območju želimo zagotoviti celovito oskrbo z zdravstvenimi storitvami, zato se povezujemo z drugimi subjekti v zdravstvenem varstvu. Sodelujemo tudi pri razvoju in oblikovanju zdravstvene politike na Celjskem in na republiški ravni ter pri oblikovanju republiške medicinske doktrine. Pomagamo pri zdravstveni vzgoji prebivalstva in pomembno prispevamo k ekonomskemu, strokovnemu in socialnemu razvoju našega območja.

Kot osrednja zdravstvena ustanova na svojem območju posebno pozornost namenjamo izvajanju in spodbujanju raziskovalne dejavnosti. Nenehno vpeljujemo in izpopolnjujemo nove diagnostične in terapevtske postopke. Prav tako spodbujamo in razvijamo pedagoško delo ter posredujemo znanje delavcem, ki delajo na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Zavedamo se teženj in zahtev v zdravstvu, zato skrbimo za nenehno tehnološko modernizacijo bolnišnice, zlasti pa za vrhunsko strokovnost medicinskega in drugega osebja.

Prepričani smo, da so sodelovanje naših vrhunskih strokovnjakov v mednarodnih strokovnih aktivnostih, spodbudna organizacijska kultura v ustanovi in dosledno spoštovanje bolnikovih pravic jamstvo za uspeh tudi v tretjem tisočletju.

Oglej si več… »