Naslov: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15 8250 Brežice

Tel: 07 46 68 100

Fax: 07 46 68 110

Spletna stran: http://www.sb-brezice.si

Kratek opis:

Splošna bolnišnica Brežice skrbi za okrog 70.000 prebivalcev brežiške, krške in sevniške občine, na njo pa delno gravitirajo tudi prebivalci sosednjih območij.

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega specialistično bolnišnično dejavnost za področje interne medicine, kirurgije, pediatrije, ginekološko-porodniške dejavnosti in intenzivne terapije (z anestezijo in reanimacijo) za navedena področja, ambulantno medicinsko rehabilitacijo, bolnišnično lekarniško dejavnost, laboratorijsko in rentgensko diagnostiko, preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, patoanatomsko dejavnost, dejavnost zdravstvene nege in zdravstvene administracije.

Oglej si več… »