Srednja zdravstvena šola Jesenice

Naslov: Ulica Bratov Rupar 2, 4270 Jesenice Ulica bratov Rupar 2

Tel: 04 58 13 100

Fax:   04 58 13 113

Spletna stran: http://www.ssj-jesenice.net

Kratek opis:

Srednja šola Jesenice izvaja pet izobraževalnih programov: tehnik zdravstvene nege, vzgojitelj predšolskih otrok, strojni tehnik, mehatronik operater in pomočnik v tehnoloških procesih. Poleg rednega izobraževanja šola izvaja tudi izredno izobraževanje na področju strojništva in zdravstvene nege. Zelo dobro sodelujemo s partnerji s cele Gorenjske (z vsemi vrtci, zdravstvenimi zavodi, domovi za starejše, različnimi podjetji).

Dobro sodelovanje z delodajalci je pomembno zaradi kvalitetnega izvajanja praktičnega usposabljanja z delom in čim bolj raznolikega praktičnega pouka v posameznih programih. V programih strojni tehnik in mehatronik operater nekatere vsebine iz strokovnih modulov predavajo gostujoči strokovnjaki iz podjetij. Tesneje se povezujemo tudi s partnerji iz tujine (z večjezičnim vrtcem na Koroškem, s srednjo šolo v nemškem Nagoldu). V zadnjih dveh šolskih letih se lahko v vseh treh štiriletnih programih pohvalimo tako z diamantnimi kot z zlatimi maturanti. Vsebina programov, ki jih ponujamo našim dijakom, je zanimiva, izvedba pa kakovostna.

Rezultati na poklicni maturi dokazujejo, da dijakom posredujemo veliko teoretičnega znanja, ki ga znamo zelo dobro nadgraditi s praktičnimi izkušnjami. Srednja šola Jesenice je znana tudi po svojem pevskem zboru Letim, ki je v preteklih letih polnil dvorane na Gorenjskem. Svoje talente naši dijaki lahko razvijajo tudi v drugih obšolskih dejavnostih, se družijo na ekskurzijah doma in v tujini ter sodelujejo na različnih prireditvah v lokalni skupnosti in tudi širše.

Praktične izkušnje lahko dijaki pridobijo tudi v tujini v okviru projekta Erasmus+. S sodelovanjem v projektu Spirit Slovenija posebno pozornost namenjamo tudi spodbujanju podjetništva med mladimi. Smo tudi športnikom prijazna šola, saj vrhunskim športnikom, ki odidejo v druge športne sredine, omogočamo, da vse obveznosti letnika opravijo na daljavo. Na šoli si prizadevamo, da naši dijaki v času šolanja razvijajo veščine in vrednote, ki jim bodo olajšale vstop v svet odraslih.