Naslov: Draga 1 1292 Ig

Tel: (01) 420 26 00

Fax: (01) 420 26 26

Spletna stran: http://www.center-db.si

Kratek opis:

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga je socialno-varstveni center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in z dodatnimi motnjami.

Center dobro sodeluje z okoljem v vseh enotah (z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, društvi, župnišči, občani …). Že vrsto let v svoje delo vključujemo tudi prostovoljce, sodelujemo s fakultetami, Andragoškim centrom, itd. Veliko študentov pri nas opravlja praktične vaje. Skupaj z Ministrstvom za šolstvo in Socialno zbornico organiziramo izobraževanja za strokovne delavce z različnih področij našega dela. Posredovanje našega znanja poteka tudi preko izdaje priročnikov in različnih drugih gradiv (Priročnik aktivnosti vseživljenjskega učenja, Priročnik glasbenih dejavnosti, itd.).

Vključeni smo tudi v projekte Evropske unije. Sodelujemo z različnimi izvajalci iz dežel Evropske unije in bivšimi republikami nekdanje Jugoslavije.

Skozi vse naše delo sledimo etičnim in strokovnim načelom, da je potrebno spoštovati vsako enkratno osebnost ne glede na vrsto in stopnjo motnje, spodbujati aktivno sodelovanje uporabnikov in njihovih svojcev, dosledno timsko delo pri načrtovanju in izvajanju, vključevanje naših uporabnikov v vsakdanje okolje in stalni osebnostni razvoj zaposlenih.

cudv-draga-5

Oglej si več… »