Naslov:  Univerzitetni rehabilitacijski inštitut SOČA (Ljubljana), Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 475 81 00

Fax: (01) 437 20 70

Spletna stran: www.ir-rs.si

Kratka predstavitev:

URI-Soča-Lj

Kdaj se je začela v Sloveniji rehabilitacija se ne da točno določiti, lahko pa rečemo, da se je začela pospešeno razvijati po letu 1952. Prvi pobudnik za organizacijo te službe je bil akademik prof. dr. Bogdan Brecelj, ki je že leta 1947 dal pobudo, da je bila ustanovljena šola za fizioterapevte. Leta 1953 je s pomočjo mednarodnih strokovnjakov združil mednarodna izkustva in takratne potrebe in naredil program za razvoj rehabilitacijske dejavnosti v Sloveniji. Ta program je sprejel Svet za zdravstvo in socialno politiko Ljudske Republike Slovenije in na tej osnovi je Izvršni svet skupščine Ljudske Republike Slovenije izdal 25. januarja 1954 odločbo o ustanovitvi Zavoda za rehabilitacijo invalidov. S to odločbo so bili dani tudi pogoji za začetek gradnje prostorov na Linhartovi cesti. Mnogi so takrat menili, da je ta lokacija preveč oddaljena, še posebej glede na bolnišnični objekt na Zaloški cesti, danes pa lahko ugotavljamo pravilnost te odločitve. Oglej si več… »


Naslov: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča – Služba Maribor, Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor

Tel: (02) 480 5853

Fax: (02) 471 6806

Spletna stran: http://www.ir-rs.si/sl/Center_za_poklicno_rehabilitacijo

Kratek opis:

V Centru za poklicno rehabilitacijo izvajamo timsko načrtovane, izvedene in ocenjene programe poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, ki so sestavni del programov celostne rehabilitacije.

S svojo dejavnostjo zadovoljujemo potrebe oseb na področju zdravstvenega varstva, zaposlovanja in pokojninskega in invalidskega varstva. Programi temeljijo na sodobni rehabilitacijski doktrini in upoštevajo zahteve po timskem delu, aktivni vlogi uporabnikov in povezovanju virov v okolju.
Izhodišče je celostna ocena funkcijske zmožnosti posameznika, delovne vzdržljivosti in učinkovitosti, sposobnosti učenja, delovnega vedenja, potrebnih prilagoditev dela in njegovega delovnega okolja.


Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023