Naslov: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Tel: (02) 749 14 00

Fax: (02) 749 16 30

Spletna stran: http://www.sb-ptuj.si

Kratek opis:

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča je bila ustanovljena davnega leta 1874. V lokalnem okolju si je vseskozi prizadevala vzpostaviti takšen zdravstveni sistem, ki bo temeljil na strokovni učinkovitosti ter zagotavljal pravico do zdravja kot eno temeljnih človekovih pravic. Bolnišnica zraven ptujsko – ormoškega območja pokriva tudi kraje, ki segajo izven tega prostora – vse tja do Ljutomera, Lenarta, Rogatca, Slovenske Bistrice in Maribora. Na omenjenem področju je ptujska bolnišnica osrednja zdravstvena ustanova. Strokovni dosežki in organiziranost ustanove ustrezajo statusu regijske bolnišnice.

Osnovna naloga Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča je izvajanje hospitalnega in ambulantno – specialističnega zdravstvenega varstva prebivalcev.

Sistem zdravstvenega varstva je tako kompleksen, da ga je težko omejiti zgolj z mejami lastne države. Tako smo na področju zdravstva že priča številnim globalizacijskim procesom in širšemu mednarodnemu sodelovanju, pri čemer pa internet kot povezovalni dejavnik, igra eno izmed ključnih vlog.

Bolnik je za nas najpomembnejši subjekt in ima pravico do kakovostne zdravstvene oskrbe, pravico sodelovanja in soodločanja pri vseh odločitvah, ki se nanašajo na postopke zdravljenja in izvajanja kakovostne zdravstvene nege. H kakovostni zdravstveni oskrbi spada tudi vzpostavitev čim boljše komunikacije med zdravnikom in bolnikom.

Skrb za zdravje človeka je ena najpomembnejših nalog sodobne družbe, ki se nenehno sooča s številnimi stresnimi situacijami, ki jih vse bolj narekuje hiter tempo življenja. Ptujska bolnišnica je danes ustanova z izoblikovano vizijo prihodnosti in kot takšna želi slediti sodobnim trendom predstavitve svoje dejavnosti tako znotraj, kot tudi izven lokalnega okolja.

Splosna-bolnisnica-Ptuj-dr.-Joze-Potrc-7

Oglej si več… »