Naslov: Reševalna postaja Bled, OE ZD Bled, Mladinska cesta 1, 4260 Bled

Dispečerska služba – reševalna postaja Bled: (04) 575 4000

Spletna stran: http://www.zd-bled.si

Opis: 

Reševalna postaja Bled je bila ustanovljena leta 1955.

Zdravstveni dom Bled ima v okviru sistema NMP status B, kar pomeni, da mora za nujna stanja na terenu zagotoviti ekipo v sestavi zdravnik, zdravstveni tehnik/diplomirani zdravstvenik -spremljevalec in zdravstveni tehnik -voznik. Enota v okviru ambulante za nujno medicinsko pomoč (ANMP) in reševalne postaje (RP) pokriva območje štirih občin (Bled, Radovljica, Gorje, Bohinj). Na območju, ki ga pokriva RP sta še enoti (A Radovljica, A2 Bohinj).

Vodje enot:
Direktor: mag.Leopold Zonik, dr.med.spec.
Vodja nujne medicinske pomoči: Urška Vogelnik, dr.med.spec.
Vodja reševalne postaje: Mitja Kosič, dipl.zn.
Število izmen: 4
Število vozil za izvajanje NMP: 7
Število zaposlenih, ki se vključujejo v izvajanje NMP: 30
Število zaposlenih na reševalni postaji: 12

Oglej si več… »