Naslov: Ptujska cesta 33 2270 Ormož

Tel: (02) 74 15 100

Fax: (02) 74 15 147

Spletna stran: http://www.pb-ormoz.si

Kratek opis:

V predelu jugovzhodnega dela Slovenije se ob reki Dravi nahaja mesto Ormož, obdano s čudovito naravo. Ena izmed najstarejših zgradb v mestu je Psihiatrična bolnišnica Ormož, ki je namenjena zdravljenju vseh vrst duševnih motenj.

Zgradba psihiatrične bolnišnice stoji na zahodnem robu mesta Ormož. Zgradil jo je nemški viteški križniški red leta 1898. Od ustanovitve do leta 1948 je delovala kot splošna bolnišnica in je slovela kot vzorno urejena medicinska ustanova. V njej so delovale redovnice križniškega reda, ki so zaradi svoje požrtvovalnosti postale pojem humanosti med ljudstvom. Konec aprila 1948 je vlada Ljudske republike Slovenije Splošno bolnišnico Ormož zaprla, jo preuredila in preimenovala v Bolnišnico za TBC in pljučne bolezni.
Po upadu števila bolnikov obolelih za jetiko, se je pokazala potreba po psihiatrični bolnišnici, tako se je bolnišnica preoblikovala v psihiatrično. 1. oktobra 1966 je bil ustanovljen psihiatrični oddelek kot sestavni del ptujske bolnišnice. Namen bolnišnice je bil, da nudi psihiatrično oskrbo in zdravljenje prebivalcem ožjega ormoškega in ptujskega območja, dela bistriškega in gornjeradgonskega območja, Ljutomera z okolico in Prekmurja.

Leta 1966 se je bolnišnica organizirala v skladu z Zakonom o javnih zavodih v javni zavod Psihiatrična bolnišnica Ormož.

V letih od 1998 do 2005 je bila bolnišnica skoraj v celoti prenovljena (narejen je bil prizidek, obnovljena oziroma prenovljena je bila zunanjost bolnišnice, vsi oddelki z bolniškimi sobami, prostori za ambulanto, administrativni in laboratorijski del, skupni prostori, telovadnica in kapelica, prav tako okolica s parkiriščem).

Psihiatricna-bolnisnica-Ormoz-psihiatrija-ormoz

Oglej si več… »